Process Quality Assurance (PQA) ~ 1500$
Newwave Solutions
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
3 ngày trước
 • Đề xuất quy trình và thủ tục phát triển và kiểm thử phần mềm phù hợp với yêu cầu của dự án dựa trên Agile, ISO hoặc CMMI.
 • Cung cấp các hướng dẫn, biểu mẫu để đảm bảo chất lượng dự án.
 • Đánh giá nội bộ định kỳ, kiểm tra, nhắc nhở và đảm bảo các quy trình và thủ tục đã được phê duyệt này được áp dụng đúng và chính xác trong mọi dự án và mọi nhóm, bao gồm cả nhóm BO (back official).
 • Thực hiện việc đánh giá lấy chứng chỉ ISO định kỳ của công ty
 • Điều chỉnh và cải tiến quy trình, thủ tục cho phù hợp với dự án và hướng tới đầu ra tốt hơn.
 • Cung cấp các cảnh báo, biện pháp khắc phục liên quan đến ngày đến hạn, các rủi ro tiềm ẩn và các vấn đề đối với các dự án đang chạy / trong tương lai.
 • Thu thập và phân tích thông tin cho các báo cáo hàng ngày / hàng tuần / hàng tháng cho các PM và Giám đốc bộ phận về kiểm soát chất lượng phần mềm
 • Hỗ trợ PM trong các dự án bắt đầu, giai đoạn thực hiện và kết thúc
 • Cung cấp đào tạo về các thủ tục và các yêu cầu ISO cho nhân viên mới.
 • Phỏng vấn : 1 vòng

  Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký