Chuyên Viên ISO / Quản Lý Hệ Thống
Cổ Phần Del Tech
Long An, Vietnam
4 ngày trước
source : CareerBuilder

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • 1.1 Xây dựng cấu trúc, điều hành và kiểm soát các quy trình, hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001 13485 14000 45000 5S - Kaizen;
 • 1.2 Xây dựng hệ thống quản lý nội bộ;
 • 1.3 Tổ chức thiết lập, triển khai việc ứng dụng hệ thống tài liệu Công ty;
 • 1.4 Kiểm soát kết quả công việc, kết quả làm việc của các phòng ban và nhân viên;
 • 1.5 Hướng dẫn và đề xuất bổ sung kịp thời các biện pháp giải quyết những bất hợp lý trong cơ chế, nguyên tắc quản lý, qui định, của công ty chưa phù hợp;
 • 1.6 Đề xuất thiết lập Chính sách Mục tiêu chất lượng & môi trường và chương trình môi trường của Công ty trong từng giai đoạn phù hợp;
 • 1.7 Lập kế hoạch, chương trình đánh giá nội bộ (định kỳ hoặc độ suất), giám sát các hoạt động khắc phục phòng ngừa của các phòng ban;
 • 1.8 Xây dựng các dự án QLCL, cải tiến năng suất, chất lượng & tổ chức triển khai;
 • 1.9 Đảm bảo việc triển khai thực hiện các quy trình, hệ thống một cách đồng bộ cho toàn Công ty;
 • 1.10 Tổ chức thực hiện công tác 5S tại bộ phận và toàn hệ thống;
 • 1.11 Tổ chức thực hiện việc quản lý theo các tiêu chuẩn ISO mà Công ty đang áp dụng;
 • 1.12 Làm việc với cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan;
 • 1.13 Báo cáo việc ban hành, thực hiện hệ thống quản lý chất lượng đến Ban Giám đốc để xem xét và làm cơ sở để cải tiến chất lượng;
 • 1.14 Báo cáo cho Ban Giám đốc về kết quả thực hiện hệ thống Quản lý chất lượng & hệ thống Quản lý và các cơ hội cải tiến;
 • 1.15 Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

  Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản lý hệ thống hoặc phù hợp yêu cầu
 • Có khả năng tự thúc đẩy, xây dựng mục tiêu cụ thể và thực hiện mục tiêu,
 • Khả năng tổ chức, hoạch định kiểm soát và ra quyết định.
 • Cởi mở tiếp thu các góp ý phản hồi.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chuyên về ISO và hệ thống kiểm soát nội bộ.
 • Ưu tiên kinh nghiệm xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên (KPIs).
 • Thông tin khác

 • Kinh nghiệm : 3 - 5 Năm
 • Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký