Chuyên Viên Phân Tích Mô Hình Rủi Ro Tín Dụng
Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
Hồ Chí Minh, Việt Nam
1 ngày trước

Mô Tả Công Việc

 • Xây dựng và quản lý các tiêu chuẩn trong quá trình xây dựng, kiểm định và thực hiện mô hình đo lường rủi ro tín dụng, đề xuất và quản lý các thay đổi các tiêu chuẩn nhằm phù hợp với Chiến lược kinh doanh, chính sách quản lý rủi ro và khẩu vị rủi ro của Ngân hàng
 • Thực thi các trách nhiệm, xây dựng các quy định, thủ tục trong khung quản lý mô hình đo lường rủi ro tín dụng bao gồm : phát triển, kiểm định, thử nghiệm, giám sát, phân tích, hiệu chỉnh, đánh giá rủi ro và quản lý sự thay đổi của mô hình
 • Hướng dẫn các đơn vị, cá nhân trong ngân hàng trong việc sử dụng mô hình trong các quyết định kinh doanh, giám sát việc sử dụng và đánh giá kết quả sử dụng theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền
 • Thực hiện xây dựng, quản lý và áp dụng mô hình quản lý rủi ro tín dụng (bao gồm hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ) trong hoạt động kinh doanh
 • Đánh giá và đề xuất, thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro và phối hợp với các bên có liên quan nhằm giảm thiểu rủi ro trong quá trình áp dụng mô hình đo lường rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh
 • Quản lý các đối tác và đánh giá các đối tác thuê ngoài nhằm bảo đảm đáp ứng các yêu cầu phát triển mô hình đã được phê duyệt
 • Đề xuất, tham mưu cho TGĐ, Hội đồng rủi ro tín dụng tổ chức thực thi các yêu cầu, kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước, kiểm toán độc lập và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các tồn tại, hạn chế trong quản lý rủi ro mô hình đo lường rủi ro tín dụng của ACB
 • Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan đến số liệu như toán kinh tế, thống kê, kinh tế lượng, hệ thống thông tin quản lý, tài chính ngân hàng,
 • Kiến thức về phân tích thống kê toán, phân tích định lượng
 • Kiến thức các rủi ro trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng.
 • Kiến thức về các sản phẩm tín dụng của Ngân hàng
 • Kiến thức về các chính sách tín dụng, các qui định luật pháp liên quan.
 • Hiểu biết về tình hình kinh tế, chính trị xã hội.
 • Tin học : sử dụng thành thạo các phần mềm thống kê, xử lý dữ liệu (R, Python, SAS, SPSS, SQL )
 • Ngoại ngữ : có khả năng giao tiếp tiếng Anh, đọc hiểu tài liệu.
 • Kỹ năng phân tích
 • Khả năng tư duy logic
 • Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký