Senior Front-End Engineer
NashTech
Hồ Chí Minh, Việt Nam
5 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc

 • To write software programs from design specifications that are in compliance with established coding quality standard of the company.
 • Perform the code review, code refactor if required
 • To be trained or self-train on new technologies.
 • Plans, executes and document unit / integration tests
 • Encourage to contribute the ideas for system architecture and design decisions.
 • Join in all required phases from planning, estimation, designing, developing the implementation, testing, and deployment to maintenance.
 • Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký