Asset Acountant
CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL
Hồ Chí Minh, Việt Nam
12 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc

1) Theo dõi quản lý hạch toán liên quan đến tài sản công cụ dụng cụ

 • Mở thẻ TSCĐ.
 • Theo dõi tài sản từ khi bắt đầu phát sinh đến khi hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng. (Tham gia nghiệm thu các công trình đã hoàn thành cùng với các bộ phận liên quan) theo đúng chuẩn mực kế toán kiểm toán.
 • Nhập tài sản toàn công ty theo từng Nhãn từng Shop từng Phòng Ban.
 • Chạy bút toán khấu hao Tài Sản theo từng Nhãn từng shop từng phòng ban đúng qui định.
 • Kiểm kê dán nhãn tài sản, CCDC thực hiện các thủ tục khi có biến động hay luân chuyển tài sản giữa các shop các nhãn và các phòng ban.
 • Thanh lý, nhượng bán tài sản, CCDC khi có phát sinh.
 • Đối chiếu giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp, bảo đảm số liệu phải luôn trùng khớp
 • 2) Hạch toán, theo dõi kiểm tra và phân bổ chi phí trả trước theo từng nhãn từng shop từng phòng ban.

  3) Lập các báo cáo :

 • Báo cáo tài sản (nguyên giá, khấu hao, giá trị còn lại) cũng như báo cáo phân bổ chi phí CCDC của từng Nhãn từng Shop, từng Phòng ban khi có yêu cầu.
 • Lập các báo cáo công việc theo tuần, tháng, quý, năm cho cấp trên.
 • 4) Các yêu cầu khác :

 • Lưu trữ hồ sơ tài sản khoa học.
 • Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật.
 • Hỗ trợ Phòng Kế toán tổng hợp khi có yêu cầu về hạch toán chung đối với các tài khoản khác, về các báo cáo thuế, báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính khi có yêu cầu.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
 • Yêu cầu công việc

 • Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
 • Chăm chỉ, nhiệt tình, cẩn thận
 • Có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ là lợi thế.
 • Đào tạo

  Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký