Senior officer – Legal, Compliance & Anti-Money Laundry (AML) Dept., Head Office
Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Indovina
Hội Sở, Việt Nam
40 ngày trước

Tasks :

 • Handle name alerts escalated by business units.
 • Investigate potential matches between watchlists and our customer portfolio.
 • Monitor transactions to spot any signs of suspicious activities.
 • Periodic quality review of KYC data entry.
 • Prepare reports on AML-FATCA on a routine and ad hoc basis.
 • Provide advices to business units on AML / FATCA-related issues.
 • Build, review, update AML / FATCA policies, procedures, report templates.
 • Provide training on AML / FATCA knowledge to business units.
 • Support to increase awareness of Anti Money Laundering across the bank.
 • Other jobs as required by the Head of Department.
 • Job requirements :

 • Male / Female with Bachelor major in Accounting and Finance or Laws (full time).
 • Have good knowledge on AML / FATCA.
 • Have experience regarding AML / FATCA is a plus.
 • General understanding of Financial Products and Markets.
 • Analytical thinking.
 • Good at Microsoft office.
 • Good understanding of Internet and its usage.
 • Good command in English.
 • Good at communication and problem solving skills to meet job requirements.
 • Comply all procedures and policies of IVB.
 • Professional working style.
 • Summary :

  Age From 22 - 35 Grade Senior officer Gender Male / Female Type Full-time Minimum Degree Bachelor Dept. Legal, Compliance & AML Dept.

  Year of experience Priority experienced in AML / FATCA Work place Head Office, HCMC Receiving CVs from 23 / 11 / 2017 Salary Competitive

  Ứng tuyển
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn đồng ý rằng neuvoo thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, mà bạn đã cung cấp trong biểu mẫu này, để tạo tài khoản neuvoo và đăng ký bạn với thông báo email của chúng tôi, theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào, bằng cách làm theo các bước này .
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký