TECHNICAL CONSULTANT (PRE-SALES)
CMC SAIGON SYSTEM INTEGRATION COMPANY, LTD
Hồ Chí Minh
3 ngày trước
source : CareerBuilder

Mô tả Công việc

 • Thực hiện các công việc có liên quan đến tư vấn lập và quản lý đầu tư
 • dự án Hạ tầng CNTT

 • Tham gia vào các hoạt động hỗ trợ khách hàng lập dự án đầu tư Hạ
 • tầng CNTT

 • Nghiên cứu sản phẩm, tư vấn giải pháp tích hợp Hạ tầng CNTT,
 • Làm việc với khách hàng để tìm hiểu mô hình hoạt động và xác định
 • nhu cầu của khách hàng.

 • Tư vấn cho khách hàng các giải pháp phù hợp với nhu cầu và định
 • hướng cho khách hàng triển khai các giải pháp phù hợp cho khách

  hàng và cho cả công ty

 • Nghiên cứu, thử nghiệm các giải pháp, công nghệ theo chiến lược của
 • Công ty hoặc theo yêu cầu khách hàng, xây dựng tài liệu phục vụ cho
 • quá trình tư vấn khách hàng

 • Cập nhật thông tin sản phẩm từ hãng, chuẩn bị tài liệu, nội dung phục
 • vụ cho quá trình tư vấn, giới thiệu sản phẩm, công nghệ cho khách

  hàng

 • Giải quyết các vấn đề về giải pháp công nghệ phát sinh trong quá trình
 • tư vấn giải pháp

 • Kết hợp với các bộ phận kinh doanh, bộ phận khác trong công ty gặp
 • gỡ khách hàng

 • Phối hợp với các bộ phận khác xây dựng demo, poc hoặc phối hợp với
 • hãng và đối tác để xây dựng demo, poc và trình bày giải pháp cho

  khách hàng

 • Phân tích, viết tài liệu trình bày giải pháp cho khách hàng, xây dựng hồ
 • sơ giải pháp, thiết kế kỹ thuật tổng thể, hồ sơ dự thầu...

 • Cập nhật thông tin, phân tích các giải pháp, công nghệ, sản phẩm mới
 • phù hợp với định hướng chiến lược của công ty

 • Thiết lập quan hệ với các đối tác, hãng công nghệ cung cấp giải pháp
 • Tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn, các chương trình thi
 • chứng chỉ kỹ thuật bám theo mảng kỹ thuật / công nghệ chuyên sâu,

  tham gia các chương trình cập nhật / đào tạo nội bộ về năng lực tư vấn

  giải pháp

  Yêu Cầu Công Việc

 • Ưu tiên Ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện tử viễn thông, Công
 • nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan

 • Có khả năng tư vấn giải pháp, lựa chọn giải pháp kỹ thuật phù hợp với
 • nhu cầu của khách hàng

 • Có chứng chỉ CCNA, MCSA
 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm Presale mảng Enterprise / Goverment
 • Ưu tiên ứng viên đã có cả kinh nghiệm Postsale)

  Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký