Thư ký Tổng Giám Đốc
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THỦY SẢN NAM MIỀN TRUNG
Bình Thuận
16 giờ trước
source : CareerLink
 • Lập, triển khai, thực hiện, quản lý và sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác của Tổng Giám đốc.
 • Tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp cho Tổng Giám đốc.
 • Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.
 • Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu từ các phòng ban / bộ phận / đơn vị và tổng hợp gửi lên Tổng Giám đốc.
 • Tiếp nhận, kiểm tra, thu thập và tổng hợp thông tin chính xác và toàn diện đến Tổng Giám đốc
 • Kiểm tra và hoàn thiện văn bản / công văn / hợp đồng từ các phòng ban / bộ phận / đơn vị / đối tác trình Tổng Giám đốc.
 • Tiếp nhận, xử lý công văn đến / đi của Văn phòng Tổng Giám đốc.
 • Quản trị hồ sơ / tài liệu của Tổng Giám đốc.
 • Xây dựng, cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu thông tin về các đối tác, khách hàng của Tổng Giám đốc.
 • Dịch các loại hồ sơ / tài liệu Anh-Việt, Việt-Anh.
 • Phiên dịch Anh-Việt, Việt-Anh khi Tổng Giám đốc làm việc với đối tác nước ngoài.
 • Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hoàn chỉnh của các loại văn bản / công văn / hợp đồng theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.
 • Giám sát thực hiện các chỉ đạo công việc của Tổng Giám đốc đến các phòng ban / bộ phận / đơn vị.
 • Thực hiện các công việc lễ tân, khánh tiết, tiếp khách hàng và đối tác.
 • Tổng hợp các loại báo cáo theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.
 • Hỗ trợ các phòng ban / bộ phận / đơn vị tổ chức thực hiện các công việc chung của Công ty.
 • Các công việc khác trong chức năng, nhiệm vụ theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.
 • Các văn bản họp được ghi chú đầy đủ, kịp thời.
 • Kế hoạch làm việc, hội họp, công tác của Tổng giám đốc được xây dựng đúng hạn, kịp thời.
 • Văn bản được soạn thảo đúng nội dung, hợp lý.
 • Tài liệu được chuẩn bị kịp thời, đầy đủ.
 • Hiểu rõ và truyền đạt chính xác các chỉ đạo của Tổng giám đốc.
 • Tài liệu được biên dịch đúng, kịp thời hạn.
 • Các bản dịch mà người đọc hiểu được các nội dung cơ bản.
 • Các buổi phiên dịch diễn ra thuận lợi, 2 bên đối tác hiểu được nhau.
 • Đáp ứng tốt yêu cầu của đối tác nước ngoài khi đến làm việc tại công ty.
 • Quản trị tốt hồ sơ, tài liệu của Tổng Giám đốc
 • Đảm bảo ngày công.
 • Chấp hành giờ giấc làm việc.
 • Chấp hành các quy định nội bộ.
 • Tuân thủ điều động công việc.
 • Đàm bảo thông tin thông suốt (qua điện thoại, email).
 • Kỷ luật giờ giấc họp hành.
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký