Storekeeper / Nhân Viên Thủ Kho
MIA SAIGON
Ho Chi Minh
3 ngày trước
source : Hoteljob.vn

Mô tả công việc

1.Receive and forward all goods and deliveries in and out of the hotel to the correct point of contact / storage area.

Nhận và chuyển tất cả hàng hóa được giao trong và ngoài khách sạn đến đúng điểm nhận hàng / kho.

2.Able to follow standards for issuing and receiving stock within the store's area of operation.

Tuân theo những quy định về giao nhận hàng trong khu vực kho của các bộ phận vận hành.

3.Notify to HOD of any low stock levels . Monitor and take inventory on regular basis to compile orders based on par levels or needs.

Thông báo cho trưởng các bộ phận và kế toán trưởng về hàng hóa dưới mức tồn kho. Theo dõi và kiểm kê thường xuyên để lên lịch đặt hàng dựa trên các mức dự trữ quy định hoặc nhu cầu sử dụng.

4.Maintain clear and organized records to ensure all reports, receipt notse, delivery notes and invoices are filed and stored properly.

Lưu trữ các báo cáo, phiếu xuất nhập kho và các hóa đơn vào các file hồ sơ một cách rõ ràng và có tổ chức.

5.Monitor PAR levels for all food items to ensure proper levels.

Theo dõi hàng hóa và thiết lập các mức dự trữ thích hợp.

6.Responsible for storage of both food & beverage and operational stock (if any)

Chịu trách nhiệm lưu kho cả thực phẩm và đồ uống cho kho tổng và các kho hoạt động ( nếu có)

7.Responsible for the day-to-day check on the storage facilities for upkeep and hygiene.

Chịu trách nhiệm kiểm tra hàng ngày về các điều kiện lưu kho và vệ sinh.

8.Responsible to verify all goods arrived as per the agreed purchase, delivery note and agreed quantity has been received.

Chịu trách nhiệm kiểm tra tất cả các hàng hóa nhận vào dựa trên các thỏa thuận mua hàng, phiếu giao hàng và chất lượng các hàng hóa nhận vào.

9.Refuse acceptance of damaged, unacceptable, or incorrect items.

Từ chối nhận các mặt hàng bị hư hỏng, không đúng hoặc không chính xác mô tả.

10.Ensure cleanliness of all areas, keeping storage areas clean & tidy and in strict compliance with hygiene regulations.

Đảm bảo sự sạch sẽ của tất cả các khu vực, giữ cho các khu vực kho sạch sẽ và ngăn nắp và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định vệ sinh.

11.Ensure all store requisitions are signed by concerned Department Heads (HOD’s) and approved by CA / GM depending upon the hotel's operations procedure.

Đảm bảo tất cả các yêu cầu xuất hàng của các bộ phận được ký bởi Trưởng Bộ phận có liên quan (HOD's) và được CA / GM phê duyệt tùy theo quy trình hoạt động của khách sạn.

12.Ensure the quantity requested and the quantity issued always matches.

Đảm bảo số lượng yêu cầu luôn khớp với số lượng xuất kho

13.Ensure store requisition form is signed by the person collecting the goods and enter into the Inventory / Materials Management System.

Đảm bảo các phiếu xuất kho được ký bởi người nhận hàng và được ghi nhận vào phần mềm quản lý kho.

14.Post all invoices using the MMS - Material Management System.

Ghi nhận tất cả các hóa đơn vào phần mềm quản lý kho.

15.Conduct inventory audits to determine inventory levels and needs.

Tiến hành kiểm tra hàng tồn kho để xác định mức tồn kho và nhu cầu.

16.Conduct physical stock audits on a regular basis as advised by the Chief Accountant and the physical count to be tallied with the inventory count from the MMS - Material Management System.

Tiến hàng kiểm đếm kho thường xuyên theo yêu cầu của Kế toán trưởng và so sánh với số lượng tồn kho trên hệ thống phần mềm quản lý kho.

17.Any differences between the manual count and MMS software have to be investigated and the information to be given to the Accounting Department.

Bất kỳ sự chênh lệch nào giữa kiểm kho thực tế và phần mềm phải được điều tra và báo cho bộ phận kế toán.

18. Assist the Accounts Payable in finding out any cost discrepancies.

Hỗ trợ kế toán thanh toán tìm ra các khoản chi phí chênh lệch.

19.Finish all requisitions on a daily basis and update the inventory management software / system.

Hoàn thành tất cả các yêu cầu xuất hàng và cập nhật phần mềm / hệ thống quản lý kho hàng ngày

20.Work closely with Purchasing to order and receive items and equipment.

Hợp tác chặt chẽ với bộ phận mua hàng để đặt hàng và nhận hàng.

21.Troubleshoot any vendor delivery issues and oversee / follow up on the return process.

Khắc phục sự cố giao hàng của nhà cung cấp và giám sát / theo dõi quy trình trả lại.

22.Follow up on documentation of after-hours issues ensuring it is in accordance with established internal controls and procedures.

Theo dõi chứng từ về các việc phát sinh sau giờ làm đảm bảo nó phù hợp với các quy trình và thủ tục kiểm soát nội bộ theo quy định.

23.Adhere to all Health and Safety procedures particularly relating to food and beverage items.

Tuân thủ tất cả các thủ tục về Sức khỏe và An toàn thực phẩm, đặc biệt liên quan đến các mặt hàng thực phẩm và đồ uống.

24.Identify and report any slow-moving items to avoid over purchasing.

Xác định và báo cáo cho các mặt hàng sử dụng chậm tránh mua quá nhiều.

25.Complete inventory reports and other reports required

Hoàn thành các báo cáo tồn kho và các báo cáo khác theo yêu cầu.

Quyền lợi được hưởng

Benefits :

 • Full-time employee :
 • Bonus on Public Holiday
 • 13th month salary
 • 02 meals / shift
 • Working time : 05 days / week, 02 days off / week
 • Hotel uniform & laundry
 • 24 / 7 accident insurance with Social Insurance, Health Insurance, Unemployment Insurance
 • Annual team building and outing trip
 • Talent development program for outstanding employee
 • Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng, Đại học chuyên ngành kinh tế, kế toán, tài chính
 • Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm tại các nhà hàng khách sạn 3-5 sao
 • Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
 • Kỹ năng sử dụng máy tính tốt, ưu tiên ứng viên biết sử dụng phần mềm Smile
 • Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó trong công việc
 • Ưu tiên Nam
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký