Assistant Site Operations Manager
DB Schenker
Binh Duong, Vietnam
6 ngày trước

Role Summary :

 • To support and back up for Site Operation Manager
 • To be responsible for ST1 VAS
 • To be responsible for KPI, XSITE, 5S+1, POP and internal audit
 • Specific Accountabilities :

 • To assist and back up for SOM when needed. / Hỗ trợ và thay thế SOM khi cần thiết.
 • Mainly responsible for ST1 VAS activities (plan, cost model, productivity). / chịu trách nhiệm chính cho hoạt động đóng gói, dán tem của ST1.
 • Be responsible for 5S+1, POP, XSITE, internal audit / Chịu trách nhiệm cho chương trình 5S+1, Cải tiến , XSITE và audit nội bộ.
 • Maintain daily operational meeting. / duy trì và thực hiện cuộc họp đầu giờ hàng ngày với team.
 • Make monthly shift schedule for staffs / Chuẩn bị lịch làm việc cho nhân viên theo ca.
 • Train, lead, motivate & develop staffs. / Huấn luyện, khuyến khích và định hướng và phát triển nhân viên
 • Follow up with maintainer / vendor / HSSE for MHE maintenance and repair. / Theo dõi với bảo trì / nhà thầu / bộ phận an toàn cho hoạt động bảo trì và sửa chữa.
 • Analysis of current operations incl but not limited to process, IT solutions, resources (people, MHE, Storage systems).
 • Phân tích dữ liệu vận hành nhưng không giới hạn liên quan đến giải pháp IT, nguồn lực (con người, máy móc, hệ thống lưu trữ).

 • Responsible for the coordination of all warehousing and distribution functions / Chịu trách nhiệm phối hợp giữa kho với vận tải.
 • Maintain and improve customer specific SOP's / duy trì và cải tiến SOP của khách hàng.
 • Monitor internal KPI, 5S, POP, XSITE reporting / Kiểm soát KPI nội bộ, báo cáo 5S / POP / XSITE
 • Effectively manage the workflow to warehouse operations / Quản lý hiệu quả quy trình kho
 • Coach teammates to effectively work together / Huấn luyện và xây dựng đội nhóm hoạt động đội nhóm hiệu quả.
 • Performs other job related functions as and when required / Thực hiện các công việc liên quan khi được yêu cầu
 • Required Skills :

 • Decision Making
 • Leadership
 • Interpersonal and Communication skill
 • Customer Oriented
 • Fast Respond
 • Experience and Qualifications

 • College / University Degree
 • Good understanding of WMS system
 • Good written & spoken English
 • 01-02 year of Supervisor / Leader experience
 • Contact

  Dao Minh Phuc - HR Manager Logistics / SCM

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký