Nhân Viên Thu Ngân
Công Ty TNHH Golden Phoenix Vietnam
Hồ Chí Minh
3 ngày trước
source : Tuổi Trẻ

Mô tả Công việc

Implementation of the first work shift

 • Check the entire cash register : POS machines, cash registers, cash deposit boxes, equipment, tools are still in good working order.
 • Check whether the number of forms and printing paper of invoices is enough to be used in the work shift, proactively supplementing in time.
 • Consider the amount of change, actively change money to meet the advance for the work shift.
 • Check the value-added invoices of the previous shift, report to manager when detecting errors.
 • Perform customer service process

 • Receive inter-order from the service staff, enter information into the cashier's software.
 • Make sure that the information is entered enough and accurate so that when printing invoices, customers will not make mistakes.
 • Receive payment request from the service staff, print out the payment invoice, check the accuracy and send it to the service staff to check again before bringing it to the customer.
 • If guests have promotion vouchers, discount coupons or VIP cards, it will be deducted from the customer's bill.
 • When customers pay with cash : Receive payment directly from customers or service staff, carefully tally, check for real or fake money, sort and store in a drawer according to face value, change money redundant (if any).
 • In case the customer pays by credit card, the cashier needs to check the card number, perform the correct swipe and compare the customer's signature.
 • Check the information on the invoice, ensure the accuracy and deliver the invoice to the customer.
 • Save in the invoice monitoring book the number of invoices issued during the shift.
 • Record order information if customers order directly at the cashier's counter.
 • Coordinate with the service staff to split or pair the table and observe guests to ensure that all guests who come to the restaurant must pay in full before leaving.
 • Coordinate to solve arising problems such as customers canceling ordered dishes, printing wrong invoices .
 • Quickly report to supervisor the problems arising with the machines and equipment in service of billing for customers for timely support.
 • Making requests to change cash for customers but still have to ensure the prescribed limit.
 • Willing to provide information about promotions and benefit for customers.
 • Professional guidance for new cashiers when required.
 • Participating fully in meetings, proactively proposing solutions to improve business performance of the restaurant.
 • Participate fully in training and retraining sessions when possible.
 • Perform other jobs when requested from superiors.
 • Report and hand over work

 • Check and count the amount collected during the service shift, ensure it matches the data recorded in the cashier software and hand over to the recipient according to the restaurant's template together with the printed reports.
 • shift, card transactions, settlement

 • Make daily reports : detailed sales balance report, actual sales balance sheet, revenue report ... according to the restaurant's regulations (For evening shift cashier).
 • Rearrange papers, vouchers, invoices ... for tidy.
 • Save the contents to note in the cashier's briefing book.
 • Clean the work area before leaving.
 • Thực hiện các công việc đầu ca

 • Kiểm tra toàn bộ quầy thu ngân : các máy POS,máy tính tiền,két đựng tiền, thiết bị, dụng cụ vẫn đảm bảo làm việc tốt
 • Kiểm tra số lượng biểu mẫu, giấy in hóa đơn thanh toán có đủ dùng trong ca làm việc không, chủ động bổ sung kịp thời
 • Xem xét số lượng tiền lẻ, chủ động đổi tiền để đáp ứng định ứng cho ca làm việc
 • Kiểm tra hóa đơn giá trị gia tăng của ca trước, báo cáo quản lý khi phát hiện sai sót
 • Thực hiện qui trình phục vụ khách hàng

 • Nhận liên order từ nhân viên phục vụ, thực hiện nhập thông tin vào phần mềm thu ngân
 • Đảm bảo các thông tin được nhập đủ và chính xác để khi in hóa đơn thanh toán cho khách không xảy ra sai sót
 • Nhận yêu cầu thanh toán từ nhân viên phục vụ, in hóa đơn thanh toán, kiểm tra tính chính xác và chuyển cho phục vụ kiểm tra lại trước khi mang ra cho khách
 • Nếu khách có voucher khuyến mãi, coupon giảm giá hay thẻ VIP thì áp dụng trừ vào hóa đơn thanh toán của khách
 • Khi khách thanh toán bằng tiền mặt : Nhận tiền thanh toán trực tiếp từ khách hoặc từ nhân viên phục vụ, kiểm đếm kỹ, kiểm tra tiền thật hay giả, phân loại và cất vào ngăn kéo theo mệnh giá, thối lại tiền thừa ( nếu có )
 • Trường hợp khách thanh toán bằng thẻ tín dụng, nhân viên thu ngân cần phải kiểm tra mã số thẻ, thực hiện thao tác cà thẻ chính xác và đối chiếu chữ ký của khách
 • Kiểm tra lại các thông tin trên hóa đơn, đảm bảo tính chính xác và giao hóa đơn cho khách
 • Lưu vào sổ theo dõi hóa đơn số lượng hóa đơn đã xuất ra trong ca làm việc
 • Ghi nhận thông tin order nếu khách order trực tiếp tại quầy thu ngân
 • Phối hợp với nhân viên phục vụ tách hoặc ghép bàn và quan sát khách để đảm bảo tất cả khách đến dùng bữa tại nhà hàng phải thanh toán đầy đủ trước khi rời đi
 • Phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh như : khách hủy món đã gọi, in sai hóa đơn
 • Nhanh chóng báo cáo với cấp trên các sự cố phát sinh với máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động tính tiền cho khách để được hỗ trợ xử lý kịp thời
 • Thực hiện yêu cầu đổi tiền mặt cho khách nhưng vẫn phải đảm bảo đủ định mức quy định
 • Sẵn sàng cung cấp thông tin về các chương trình ưu đãi, khuyến mãi cho thực khách
 • Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên thu ngân mới khi được yêu cầu
 • Tham gia đầy đủ các cuộc họp, chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của nhà hàng
 • Tham gia đầy đủ các buổi đào tạo, bồi dưỡng khi được tạo điều kiện
 • Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu từ cấp trên
 • Báo cáo và bàn giao công việc

 • Thực hiện việc kiểm và đếm số tiền thu được trong ca phục vụ, đảm bảo khớp với số liệu ghi nhận trong phần mềm thu ngân và tiến hành bàn giao cho người nhận theo mẫu của nhà hàng cùng với bản in các báo cáo ca, giao dịch thẻ, settlement /
 • Thực hiện việc lập các báo cáo hàng ngày : báo cáo cân đối chi tiết bán hàng, bảng cân đối bán hàng thực tế, báo cáo doanh thu theo quy định của nhà hàng ( Với thu ngân ca tối )
 • Sắp xếp lại các loại giấy tờ, chứng từ, hóa đơn cho gọn gang
 • Lưu các nội dung cần lưu ý vào sổ giao ban thu ngân
 • Vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc trước khi hết ca
 • Yêu Cầu Công Việc

 • Degree in accounting, finance,business admin or related field preferred.
 • At least 2 year of experience at supervisory responsibility of subordinate staff preferred.
 • English speaking is favorable, Charming looking ad friendly appearance, Honest and enthusiastic.
 • Able to work by shift and late night .
 • Fluency in office computer and other software .
 • Thông tin khác

 • Độ tuổi : Không giới hạn tuổi
 • Hình thức : Nhân viên chính thức
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký