Kế toán trưởng
CỔ PHẦN HHD GROUP
Hồ Chí Minh, Vietnam
4 ngày trước
source : CareerBuilder

Mô tả Công việc

 • Tham mưu, xây dựng và chuẩn hóa hệ thống tài chính kế toán : Quy trình, quy định, quy chế hoạt động tài chính kế toán công ty
 • Tham mưu, xây dựng và chuẩn hóa hệ thống tài chính kế toán : Quy trình, quy định, quy chế hoạt động tài chính kế toán công ty .
 • Xây dựng kế hoạch làm việc và phân công phân nhiệm cho CBNV trực thuộc
 • Theo dõi, hướng dẫn kiểm tra và hỗ trợ CBNV trực thuộc thực hiện đúng theo tiến độ công việc đã đề ra
 • Xây dựng và phân bổ KPI công việc cho CBNV trực thuộc Phòng TC-KT. Đảm bảo CBNV hoàn thành chỉ tiêu đã phân bổ
 • Thường xuyên đánh giá và tổ chức đào tạo nghiệp vụ nội bộ CBNV trực thuộc Phòng TC-KT nhằm nâng cao chất lượng nhân sự và hiệu quả làm việc
 • Tổ chức hệ thống kế toán của công ty để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trong hoạt động của công ty, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ Pháp lệnh kế toán thống kê.
 • Tổ chức ghi chép, tính toán phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ số liệu kế toán thống kê
 • Đảm bảo hệ thống sổ sách kế toán công ty được gọn gàng, đầy đủ, lưu trữ khoa học, dễ tìm kiếm đúng theo chuẩn mực kế toán
 • Thiết lập đầy đủ, trình Tổng Giám đốc xét duyệt và nộp đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước
 • Tổ chức tính toán và trích nộp đúng, đủ và kịp thời các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước
 • Tổ chức kiểm tra kế toán nội bộ công ty và các đơn vị trực thuộc.
 • Tham gia xây dựng, thanh quyết toán công trình, dự án theo quy định.
 • Tổ chức đào tạo, hướng dẫn các phòng ban về việc thực hiện các quy trình, quy định kế toán nhằm đảm bảo các phòng ban hiểu và thực hiện đúng, giúp cho công tác phối hợp được thông suốt
 • Lập và phân tích báo cáo kế toán quản trị theo định kỳ hàng tháng trình Tổng Giám đốc.
 • Lập báo cáo quản trị tài chính, phân tích hoạt động tài chính, chi phí, dòng tiền, xác định ưu nhược điểm của công ty trong từng giai đoạn để tư vấn cho Tổng Giám đốc theo định kỳ hàng tháng
 • Thiết lập và thực hiện chính sách quản trị tiền mặt của công ty nhằm đảm bảo có đủ lượng tiền đáp ứng các nhu cầu thanh toán ngắn hạn
 • Hướng dẫn phân bổ ngân sách và chi phí đến từng đơn vị, bộ phận trong hệ thống theo kế hoạch đã được xét duyệt
 • Duy trì khả năng thanh khoản và đảm bảo có nguồn tài chính cho công ty luôn linh động
 • Kiểm soát nguồn vốn dưới mọi hình thức.
 • Tham mưu cho Tổng Giám đốc về tài chính công ty
 • Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp đại học chính quy, Chuyên ngành tài chính kế toán
 • Có chứng chỉ Kế Toán Trưởng.
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm lĩnh vực đầu tư Xây dựng
 • Thông tin khác

 • Bằng cấp : Đại học
 • Độ tuổi : Không giới hạn tuổi
 • Hình thức : Nhân viên chính thức
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký