FINANCE MANAGER
Kỷ Nguyên Vàng Consultants
Hồ Chí Minh
2 ngày trước
source : CÔNG TY TNHH TM DV KỶ NGUYÊN VÀNG

Chi tiết công việc

1. Xây dựng hệ thống quản lý tài chính kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của Công ty

 • Tổ chức soạn thảo và đề xuất ban hành các quy chế quản lý tài chính, quản lý chi tiêu nội bộ.
 • Xây dựng các quy trình, biểu mẫu chuyên môn nghiệp vụ, quy trình hạch toán kế toán, thanh quyết toán
 • Tổ chức hướng dẫn và giám sát việc thực hiện tại các phòng ban / đơn vị trực thuộc.
 • 2. Lập và tổ chức thực thi kế hoạch tài chính của Công ty

 • Phân tích, dự báo tình hình tài chính của Công ty, lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn của Công ty.
 • Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tài chính đã được phê duyệt.
 • Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp, hình thức huy động vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư theo kế hoạch đã được duyệt.
 • Xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn, xác định cơ cấu vốn phù hợp với từng thời kỳ cụ thể.
 • Phân tích kết quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, phát hiện kịp thời và đề xuất Ban lãnh đạo các giải pháp sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn vốn.
 • Tổng hợp thông tin, số liệu và lập báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính trình Ban lãnh đạo Công ty.
 • Tham mưu các biện pháp tối ưu hoá hiệu quả sử dụng vốn, cân đối nguồn vốn phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh.
 • 3. Tổ chức triển khai và chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng, quản lý chi phí, tài sản, nguồn vốn của Công ty

 • Tổ chức kiểm tra, soát xét các khoản thu / chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp ngân sách Nhà nước.
 • Rà soát, đối chiếu và đôn đốc, thu hồi công nợ.
 • Theo dõi, giám sát quá trình sử dụng các khoản chi tiêu tài chính, mua sắm tài sản, trang thiết bị.
 • Phát hiện các trường hợp sử dụng chi phí, tài sản không đúng mục đích và báo cáo, đề xuất xử lý.
 • Tổ chức phối hợp với các bộ phận liên quan thu và quản lý tiền bán hàng / cung cấp dịch vụ và thanh quyết toán các khoản chi đối với cán bộ nhân viên / đối tác / khách hàng.
 • Tổ chức quản lý quỹ / két tiền mặt của Công ty.
 • 4. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán

 • Chỉ đạo công tác thu thập, xử lý thông tin, hạch toán số liệu kế toán của các kế toán chi tiết.
 • Tiếp nhận, kiểm tra và đối chiếu cân đối số liệu.
 • Phát hiện sai sót và hướng dẫn, phối hợp với các kế toán chi tiết xử lý, điều chỉnh phù hợp.
 • Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán định kỳ / đột xuất và giải trình chi tiết gửi ban lãnh đạo.
 • Chỉ đạo việc cung cấp thông tin, số liệu kế toán, lưu trữ, bảo mật các hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan theo yêu cầu của ban lãnh đạo Công ty và cơ quan quản lý Nhà nước.
 • 5. Tham gia thẩm định các dự án / kế hoạch đầu tư sản xuất / tài chính tiền tệ

 • Đánh giá, phân tích, thẩm định tính hiệu quả các dự án / kế hoạch đầu tư, các hợp đồng kinh tế.
 • Nghiên cứu đề xuất các giải pháp huy động vốn và quản lý phần vốn góp của Công ty tại các đơn vị khác.
 • Xây dựng và đề xuất các phương án phân phối lợi nhuận, sử dụng các quỹ tài chính, đầu tư tài chính, quản trị vốn lưu động.
 • 6. Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.

 • Báo cáo với Ban lãnh đạo định kỳ một lần mỗi tháng về tình hình thực hiện nhiệm vụ và thường xuyên báo cáo kịp thời khi cần thiết, bảo đảm hoạt động sản xuất không bị đình trệ và thiệt hại.
 • Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của Công ty.
 • Tổ chức phổ biến và hướng dẫn kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán thống kê liên quan đến hoạt động của Công ty theo chế độ quy định.
 • Yêu cầu công việc Yêu cầu chung : Số Năm Kinh nghiệm : 3 Cấp bậc tối thiểu : Bằng cấp tối thiểu : Đại học

  1. Yêu cầu chung :

 • Tốt nghiệp ĐH trở lên các chuyên ngành tài chính kế toán, kinh tế, quản lý hoặc các chuyên ngành có liên quan.
 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại vị trí Giám đốc tài chính hoặc các vị trí tương đương ở các doanh nghiệp, công ty lớn HOẶC tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính.
 • 2. Kỹ năng và kiến thức :

 • Có kiến thức / kỹ năng Am hiểu về quy định, chính sách của Nhà nước và Công ty liên quan đến tổ chức công tác kế toán, tài chính, thuế.
 • Có khả năng lập kế hoạch, phân tích, tổng hợp, dự báo đánh giá thị trường.
 • Khả năng làm việc với các con số và độ chính xác cao.
 • Kỹ năng xử lí, giải quyết vấn đề.
 • Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục và ngoại giao tốt.
 • Khả năng lãnh đạo, quản lí.
 • Khả năng chịu áp lực cao, năng động, sáng tạo, không ngại thử thách.
 • Khả năng lắng nghe.
 • 3. Thái độ & Tiềm năng :

 • Tinh thần sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp trong công việc.
 • Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.
 • Nghiêm khắc, cần cù, chủ động, sáng tạo.
 • Kỹ năng mong muốn : Thông tin chung Loại hình công việc : Toàn thời gian cố định

  Theo hợp đồng / tư vấn

  Địa điểm : Hồ Chí Minh

  Quốc gia :
 • Việt Nam
 • Việt Nam
 • Ngành nghề : Kế toán

  Cấp bậc tối thiểu : Trưởng phòng Độ tuổi : 30 ->

  40 Mức lương : Thương Lượng Thông tin khác

  Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký