Phó Tổng Giám Đốc
Công ty Công Ty Cổ Phần VHRS
Cà Mau, Việt Nam
8 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc

1. Quản lý điều hành và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc theo phâncông của Ban Điều hành, bản phân cấp giữa Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về các hoạtđộng thuộc lĩnh vực được giao đảm nhiệm.

2. Xây dựng kế hoạch và điều hành kế hoạch của ngành phụ trách tại Công ty.3. Đề xuất các ý tưởng, ứng dụng các thiết bị, công nghệ tiên tiến vào các dự án của Công ty làmChủ đầu tư.

4. Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các mục tiêu chính sách của Công ty đốivới lĩnh vực được phân công phụ trách.

5. Trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động ngành Kinh tế - Kế hoạch; ngành Kỹ thuật - Côngnghệ, Thiết bị, Đầu tư theo sự phân công của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.

6. Chỉ đạo thực hiện công tác GPMB, chuẩn bị đầu tư của dự án;7. Quản lý, điều hành công tác quản lý dự án, quản lý các nhà thầu thiết kế, nhà thầu cung cấpthiết bị, tư vấn giám sát, thi công dự án, công tác thanh quyết toán công trình theo hạng mục.

 • 8. Quản lý, điều hành công tác lập kế hoạch và điều hành quản trị kế hoạch sản xuất kinh doanhcủa Công ty; Quản lý chặt chẽ các hợp đồng kinh tế của Công ty;
 • Điều hành có hiệu quả hoạtđộng kế hoạch, hạch toán kinh tế, thanh quyết toán công trình theo hạng mục.9. Quản lý, điều hành công tác tính nguồn chi phí quản lý hàng năm và cả dự án trình Tổng Giámđốc, Hội đồng Quản trị phê duyệt.

  Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ quản lý chi phí hàng tháng đảmbảo hiệu quả.10. Tham gia tuyển dụng, đào tạo và xây dựng đội ngũ CBCNV các ngành phụ trách khôngngừng phát triển thông qua lập kế hoạch và đào tạo.

  11. Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các cơ quan ban ngành, các đối tác, khách hàng phụcvụ cho lĩnh vực phụ trách12.

  Lập kế hoạch cá nhân hàng tuần và báo cáo Tổng Giám đốc góp ý đồng thời quản lý, điềuhành kế hoạch cho các phòng ban, đơn vị mình phụ trách.

  13. Thực hiện các công việc khác khi được Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc phân công.

  Yêu cầu công việc

  Chịu trách nhiệm về ngành Kinh tế - Kế hoạch, Kỹ thuật - Công nghệ, Thiết bị, Đầu tư theoquy định trong quy chế Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

  Cùng Tổng Giám đốc đảmbảo tạo ra nhiều việc làm và Công ty ngày càng phát triển bền vững.

  Tốt nghiệp đại học

  Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

  Có kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng môi trường như : Năng lượng mặt trời, nhiệt điện,..

  Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký