Recruitment & Training Executive
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ECOTRUCK
Tp Hồ Chí Minh
3 ngày trước
source : NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT

Mô tả công việc

Recruitment Activities : Hoạt động tuyển dụng

 • Supporting, advising on professional recruitment for department heads and line managers. / Hỗ trợ, tư vấn tuyển dụng chuyên môn cho Trưởng phòng / Trưởng bộ phận.
 • Making annual recruitment plan. / Lập kế hoạch tuyển dụng.
 • Advising line managers and department managers on choosing best practices of hiring. / Tư vấn cho các Trưởng phòng / Trưởng bộ phận về việc lựa chọn phương thức tuyển dụng tốt nhất.
 • Writing job ads and deciding how and job positions are advertised. / Viết quảng cáo việc làm và quyết định cách thức và vị trí việc làm được quảng cáo.
 • Preparing job descriptions for recruitment. / Chuẩn bị mô tả công việc để tuyển dụng.
 • Preparing offer letter for new staff. Sending regret letters to unsuccessful candidates who attended interviews. / Chuẩn bị thư mời làm việc cho nhân viên mới.
 • Gửi thư từ chối cho các ứng viên đã tham gia phỏng vấn nhưng không được tuyển dụng.

 • Making sure new staff’s HR document is given to HRS on time. / Đảm bảo chuyển hồ sơ nhân viên mới cho HRS đúng hạn.
 • Storage, control and exploiting candidate database. / Lưu trữ, kiểm soát và khai thác dữ liệu ứng viên.
 • Making plans and directly implementing, editing and improving recruitment processes and forms. / Xây dựng kế hoạch và thực hiện việc chỉnh sửa, cải thiện quy trình, biểu mẫu tuyển dụng.
 • Training Activities : Hoạt động đào tạo :

 • Being responsible for developing training and development activities based on both the organization's and the individual's needs.
 • Chịu trách nhiệm phát triển các hoạt động đào tạo và phát triển dựa trên cả nhu cầu của tổ chức và cá nhân.

 • Based on training needs, coordinating with regional training teams or find training agents to arrange training courses.
 • Căn cứ vào nhu cầu đào tạo, phối hợp với các nhóm đào tạo khu vực hoặc tìm các đại lý đào tạo để sắp xếp các khóa đào tạo.

 • Managing evaluation procedures to maximize training effectiveness. / Quản lý các quy trình đánh giá để tối đa hóa hiệu quả đào tạo.
 • Other tasks as assigned by HR Manager, CEO and BOD. / Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng Nhân sự, CEO và Ban lãnh đạo.
 • Yêu cầu công việc

 • Bachelor Degree in Business Administration or related fields. / Cử nhân Quản trị Kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.
 • At least 1-3 years experiences of recruitment & training. / Ít nhất 1-3 năm kinh nghiệm tuyển dụng & công việc đào tạo.
 • English fluently (both speaking and writing). / Tiếng Anh lưu loát (cả nói và viết).
 • Good understand of Vietnam Labor Law is a must. / Hiểu rõ về Luật Lao động Việt Nam là điều bắt buộc.
 • Understanding of relevant HR policies and procedures. / Hiểu biết về các chính sách và thủ tục nhân sự có liên quan.
 • Ability to work in team and independently. / Có khả năng làm việc nhóm và độc lập
 • Phúc lợi công việc

 • Phúc lợi :
 • The 13th month salary.
 • ESOP based on performance and contribution.
 • Social insurance and health insurance (on 100% of gross salary).
 • Performance and salary review at least once a year.
 • Company trips and other team building activities (encouraged to do marathon or triathlon).
 • Ngày nghỉ : As accordance with the law.
 • Phụ cấp khác :
 • Other allowances : Base on job requirements
 • Office goodies including daily healthy snacks, good coffee and tea, healthy beverages, and a great office atmosphere.
 • Official Insurance & Health Insurance.
 • Monthly team building budget, which does NOT roll over
 • Cơ hội huấn luyện :
 • Career path development in Logistics Technology / Cơ hội phát triển nghề nghiệp, kết hợp công nghệ vào vận tải truyền thống

  Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký