Digital Performance Specialist
FE CREDIT
Hồ Chí Minh (Quận 4)
2 ngày trước

Mô Tả Công Việc

 • Managing marketing campaigns to drive performance for Robo Application
 • Quản lý các chiến dịch mua lại tiếp thị để tăng hiệu suất cho Ứng dụng tự động

 • Managing customer journey drop off handling via Robo Application
 • Quản lý chiến dịch tiếp cận khách hàng khi chưa hoàn tất quá trình qua ứng dụng tự động

 • Applying Fintech to marketing campaign and create data visualization
 • Áp dụng những sáng tạo công nghệ trong lĩnh vực tài chính vào các chiến dịch quảng cáo và xây dựng dữ liệu trực quan

 • Responsibility for planning and budgetary control of all digital marketing campaigns on Robo Application
 • Có trách nhiệm lập kế hoạch và quản lý ngân sách cho các kênh kỹ thuật số với các chiến dịch thu hút khách hàng trên ứng dụng tự động

 • Creating automation onboarding for internal campaign performance processing
 • Tạo quy trình tự động hóa cho quá trình xử lý hiệu quả chiến dịch trong nội bộ

  Yêu Cầu Công Việc

 • University Graduate major : Business Administration; Marketing / Digital Marketing / Commerce
 • Tốt nghiệp đại học - chuyên ngành : Quản trị kinh doanh; Tiếp thị / Tiếp thị số / Thương mại

 • Minimum 1 years experienced in digital performance agency or finance / banking cooperation.
 • Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong các công ty dịch vụ quảng cáo kỹ thuật số dựa trên hiệu quả hoặc tổ chức tài chính ngân hàng.

 • Language requirements : Vietnamese native, English fluent
 • Yêu cầu về ngôn ngữ : Tiếng Việt - tiếng mẹ đẻ, tiếng Anh - thông thạo

 • Strategic thinker & digital optimization skills
 • Tư tưởng chiến lược và khả năng tối ưu hóa trên các kênh kỹ thuật số

 • Clear communications skills, both written and verbal
 • Kỹ năng giao tiếp rõ ràng, cả bằng văn bản và bằng lời nói

 • Strong skill in marketing, fintech oriented, data visualization and campaign analytics
 • Kỹ năng tiếp thị, am hiểu công nghệ trong tài chính, trực quan hóa dữ liệu khách hàng và phân tich chiến dịch

 • Creatives & ads strategy optimization
 • Đam mê xây dựng Thương hiệu & quảng cáo

 • Discipline in planning, execution & follow up of initiatives to achieve desired results
 • Kỷ luật trong lập kế hoạch, thực hiện và theo dõi các sáng kiến để đạt được kết quả mong muốn

  Job tags : Robo Marketing Specialist Digital Performance Specialist Digital Performance Specialist

  Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký