Tuyển Nhân Viên Pháp Chế
Công ty TNHH Đông Phong
Thái Bình Vietnam
2 ngày trước

Founded in 1994, Dong Phong Co., Ltd is known as one of the leading yarn & amp, towel manufacturing companies in northern Vietnam.

Our head office located at DS lot, Bui Vien street, Nguyen Duc Canh industrial zone Thai Binh city, Viet Nam. Total investment capital is 3 millions dollars.

In the area of 2,000 square metrics, We have a factory of spinning yarn, equipped the modern technological chains of Germany and Italy with capacity 1500 tons yarn / year and a factory of bleaching and dyeng to serve producing oshibori towel to export.

Total labors is 200 workers.

Vu Thu sewing factory located in District Vu Thu, Thai Binh province, it is away from head office about 4 kilometers. The factory has equiped 120 sewing machines with labors is 150 workers.

Every year produces about 2,000 tons of supermarket towel.

Gia Le weaving factory located in Gia Le industrial zone, Dong Hung district, Thai Binh province which is 4 kilometers far from the head office.

In this factory, we have 25 Italian high tech weaving machines and 60 sewing machines. Beside weaving towel, we also sewing and finishing hotel towel with capacity of 1,000 tons per year.

By the efforts of the top management as well as all the employees in the process of creation and development, we always head for continuous improvement to serve domestic and foreign customers with products of the best quality and price.

Customer's satisfaction is the vital goal of Dong Phong company

Nộp đơn
Thêm vào ưa thích
Loại bỏ khỏi mục ưa thích
Nộp đơn
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký