Giám Đốc Kinh Doanh
Head Hunt VietNam
Ho Chi Minh
5 ngày trước

Yêu cầu :

 • Giáo dục : Tốt nghiệp đại học kinh tế, ngoại thương, quản trị kinh doanh hay tương đương
 • Đào tạo : được đào tạo chuyên môn về quản lý và điều hành tiếp thị, kinh doanh
 • Các quy định bắt buộc của công ty khi vào làm việc
 • Kỹ năng : Kỹ năng quản lý điều hành, phân tích vấn đề; đàm phán , giao tiếp, trình bày tốt; làm việc nhóm và phối hợp tốt;
 • sử dụng thành thạo window office, Power Point, Microsoft Outlook, Website mạng xã hội

 • Giao tiếp tiếng Anh lưu loát.
 • Kinh nghiệm : trên 05 năm kinh nghiệm
 • Trách nhiệm chung :

 • Chịu trách nhiệm chung về hoạch toán độc lập cho mảng Thành phẩm theo định hướng phát triển của Công ty;
 • Tuân thủ các chính sách, quy trình, quy định chung của công ty theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2015.
 • Thực hiện các quy trình tiếp thị, quảng cáo, kinh doanh, khuyến mãi và các quy trình khác có liên quan đến phòng KD. Quản lý và điều hành chung hoạt động của phòng, đảm bảo kinh doanh hữu hiệu, đúng tiến độ, đảm bảo tăng trưởng doanh số và doanh thu theo kế hoạch chỉ tiêu hàng năm được giao.

 • Đồng thời tham mưu cho Ban TGĐ về các giải pháp kinh doanh;
 • Định kỳ cuối tháng tháng / quý / năm : lập và thực hiện các chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tiếp thị, quảng cáo, khuyến mãi, phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường đạt hiệu quả.
 • Kiểm soát được các thay đổi, rủi ro và các vấn đề phát sinh ->

 • phân tích và giải quyết các thay đổi, rủi ro, phát sinh nhanh chóng và hiệu quả;
 • Phối hợp với Phòng KT-TC kiểm soát, theo dõi tình hình công nợ từng khách hàng / từng kênh tiêu thụ / hàng tháng ->
 • có đánh giá, báo cáo kịp thời và đề xuất với Ban TGĐ các giải pháp từng lúc nhằm hạn chế các trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng;
 • Lập định hướng mẫu mã kinh doanh phù hợp từng kênh bán hàng, phối hợp Phòng Thiết Kế trong công tác phát triển mẫu theo định hướng đã lập;
 • Theo dõi tình hình hàng hóa phục vụ cho nhu cầu bán hàng từng kênh, đánh giá và triển khai cho BP đặt hàng lập các đơn hàng dự trữ, đơn hàng định kỳ, đơn hàng bổ sung đáp ứng nhu cầu bán hàng hàng tháng;
 • Giám sát tình hình cung ứng hàng hóa sản xuất từ Nhà máy, triển khai BP đặt hàng phối hợp chặt chẽ với Nhà máy để đảm bảo đáp ứng hàng hóa cho phòng KD;
 • Thiết lập các bản mô tả công việc, quản lý, đào tạo, hướng dẫn làm việc đánh giá cấp dưới;
 • Đề xuất cho Ban Tổng Giám đốc về chính sách giá, chính sách Marketing, chính sách nhân sự, chính sách thu nhập Tiêu chí đánh giá hiệu suất Hàng tháng;
 • Hàng tháng / quý phải có lập kế hoạch đi thăm khách hàng và báo cáo cho Ban TGĐ về việc kế hoạch này;
 • Hàng tuần / tháng phải trực tiếp đi khảo sát thị trường, thăm khách hàng và báo cáo cho Ban TGĐ về việc kết quả thực hiện này;
 • Thông báo cho TGĐ / Phó TGĐ Điều Hành / TL.TGĐ / TK.TGĐ của Công ty về lịch họp thay đổi phòng hàng tháng;
 • Định kỳ trực tiếp tham gia huấn luyện đào tạo kỹ năng bán hàng, xử lý tình huống đối với NVKD trực thuộc Phòng.
 • Phối hợp với các trưởng bộ phận khác nhằm xây dựng hệ thống kinh doanh của Công ty được hoàn thiện, vượt hơn so với các đối thủ cạnh tranh;
 • Báo cáo cho cấp trên quản lý trực tiếp & Ban TGĐ nhà máy về chất lượng sản phẩm. Tiêu chí đánh giá : Hàng tháng hoặc khi có yêu cầu;
 • Thực hiện báo cáo tháng về những công việc liên quan đến Marketing của phòng;
 • Thực hiện các công việc phát sinh theo chỉ đạo của Ban TGĐ.
 • Trách nhiệm tác nghiệp trực tiếp :

 • Đặc trách trực tiếp đối với kênh bán hàng Siêu Thị và Hợp đồng : Cùng Trưởng / Phó phòng tổ chức triển khai các biện pháp và theo dõi, đánh giá hàng tuần, tháng mọi hoạt động bán hàng và hợp tác phát triển đối với kênh Siêu thị và Hợp đồng theo đúng định hướng từng thời điểm của Công ty đảm bảo hiệu quả và tốc độ phát triển;
 • Cùng Trưởng / Phó phòng xây dựng và giao chỉ tiêu bán hàng cho nhóm bán hàng kênh Siêu thị & Hợp đồng cụ thể tháng / quý;
 • Cùng Trưởng / Phó phòng theo dõi, đánh giá và hỗ trợ các biện pháp cần thiết để đảm bảo chỉ tiêu đã giao; Cùng Trưởng / Phó phòng đàm phán, đánh giá khách hàng cần phát triển mới theo kênh Siêu thị & Hợp đồng, kênh online, có ý kiến nhận định và trình đế xuất Ban TGĐ về nhu cầu mở mới hoặc thanh lý khi cần.

 • Đối với kênh bán hàng Đại lý : Cùng Trưởng / Phó phòng trong công tác kiểm soát, triển khai và đánh giá hiệu quả hoạt động kênh bán hàng Đại lý khu vực TP.
 • HCM và các Tỉnh. Xây dựng các biện pháp đảm bảo hiệu quả và tốc độ tăng trưởng công ty đã giao; Cùng Trưởng / Phó phòng đặc trách kênh bán hàng ĐL : đánh giá thường xuyên tình hình kinh doanh từng khách hàng ĐL và xây dựng quy hoạch phát triển khách hàng mới và đầu tư các biện pháp ổn định khách hàng cũ tại từng khu vực thị trường Tỉnh & TP.

  HCM cụ thể 06 tháng / 01 lần; Cùng Trưởng / Phó phòng xây dựng các chỉ tiêu và hệ thống biện pháp cần thực hiện hàng tháng, quý ->

 • giao và triển khai cho từng NVTT phụ trách từng khu vực cụ thể;
 • Quyền hạn :

 • Sau thời gian thử việc, có quyền tham gia tuyển dụng, phân công, đề bạt, điều chỉnh công việc của nhân viên, góp ý việc quản lý phòng, được tham dự các khóa học nâng cao nếu có yêu cầu thích hợp và các yêu cầu khác nếu cần;
 • Được quyền yêu cầu các đơn vị giải quyết các vấn đề có liên quan để không gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh của phòng đạt hiệu quả cao nhất;
 • Được quyền phân bổ, phân khúc thị trường, định biên nhân sự theo yêu cầu phát triển thị trường và thị phần;
 • Được quyền trực tiếp làm việc và phối hợp với Nhà máy để tăng năng suất, chất lượng, tiến độ và thời gian đạt hiệu quả cao;
 • Có quyền đề xuất Ban Tổng Giám đốc xem xét, thực hiện các phương pháp kinh doanh phù hợp.
 • Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị, các điều kiện làm việc để hòan thành tốt nhiệm vụ được giao. Được các đơn vị, bộ phận khác, cấp trên cung cấp số liệu liên quan tới chức năng, nhiệm vụ khi có yêu cầu hoặc định kỳ hàng tháng;
 • Giải quyết các công việc trong chức năng nhiệm vụ và các công việc được thừa ủy quyền của Ban TGĐ
 • Đề xuất cải tiến để đảm bảo tốt kết qủa công việc và kiến nghị các vấn đề liên quan đến quyền lợi cá nhân một cách hợp lý;
 • Có quyền kiến nghị, đề xuất hướng thay đổi các quy trình và công việc cho hoàn thiện hơn;
 • Được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của công ty.
 • Quan hê :

 • Nhận công việc từ Ban Tổng Giám Đốc;
 • Quan hệ cùng cấp phòng ban trong công ty, hỗ trợ phòng ban khác hay yêu cầu hỗ trợ khi cần. Quản lý nhân viên trong phòng, hỗ trợ, giúp đỡ khi cần, duy trì quan hệ tốt trong công việc và cá nhân, đảm bảo tốt vai trò người quản lý phòng.
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký