Giám đốc Thúc đẩy bán Khách hàng Affluent - Khối Bán hàng và Kênh phân phối
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
Hồ Chí Minh, Việt Nam
4 ngày trước
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Mô Tả Công Việc

 • Quản lý và điều hành công việc
 • Xây dựng và thực hiện triển khai kế hoạch hành động của bộ phận quản lý theo định hướng hoạt động của Phát triển Bán và Chất lượng dịch vụ : Xây dựng các công cụ, qui trình quản lý bán thông qua việc áp dụng các best practices trong công tác bán hàng và quản lý bán hàng mảng KHDN / KH Affluent Triển khai đồng bộ các tiêu chuẩn, mô hình, qui trình, công cụ quản lý và thúc đẩy bán nhằm đạt hiệu quả bán cao đồng thời đảm bảo Chất lượng dịch vụ và độ hài lòng của KH trước / trong / sau bán.
 • Xây dựng và duy trì đội ngũ Business Partner nhằm đảm bảo hỗ trợ kịp thời, liên tục duy trì và áp dụng tốt các công cụ quản lý / thúc đẩy bán tại các đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống.

  Đánh giá hiệu quả bán (năng suất, tỷ lệ chuyển đổi phễu), đưa ra các hành động để nâng cao hiệu quả bán. Tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo của Khối cho lực lượng phục vụ KHDN / KH Affluent

 • Xây dựng, tổ chức các chương trình Best sellers, Sales club, Sale Forum, Sale contest và các hoạt động thi đua, gắn kết tập thể, truyền lửa cho đội ngũ bán hàng mảng KHDN / KH Affluent nhằm thúc đẩy kết quả, tinh thần và văn hóa phục vụ khách hàng.
 • Tổ chức việc xây dựng kế hoạch, giám sát triển khai kế hoạch hoạt động của bộ phận đã được phê duyệt theo tháng, quý, năm trên cơ sở các định hướng chung của SSE.
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc SSE
 • 2. Công tác quản trị rủi ro và tuân thủ :

 • Nhận biết các rủi ro và phối hợp với các đơn vị liên quan để đề xuất phương pháp đo lường và giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động.
 • Đảm bảo các nhóm trong bộ phận hoàn thành những cam kết về chất lượng phục vụ, tuân thủ các quy định, chính sách của Ngân hàng
 • Công tác quản lý nguồn nhân lực :
 • Công tác quản lý nguồn lực (điều phối nhân lực, đào tạo, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV .
 • đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng

 • Công tác truyền thông, định hướng cho cán bộ thực hiện theo đúng chủ trương, định hướng phát triển của hệ thống
 • Training / Coaching / Giám sát cán bộ thực hiện đúng các quy chuẩn, quy trình quy định của ngân hàng
 • Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo dựng văn hóa doanh nghiệp tại bộ phận.
 • Tổ chức huấn luyện, định hướng phát triển nghề nghiệp cho nhân viên, bồi dưỡng và xây dựng cán bộ nguồn cho bộ phận.
 • Công tác văn hóa tổ chức :
 • Đảm bảo công tác quản lý tại bộ phận theo nguyên tắc : công bằng, minh bạch và tôn trọng
 • Đảm bảo làm gương trong công tác xây dựng văn hóa tổ chức
 • Đảm bảo triển khai đúng, đầy đủ các kế hoạch triển khai văn hóa tổ chức; các CBNV hiểu và áp dụng nhất quán các giá trị văn hóa tổ chức, các chuẩn mực hành vi.
 • A. Kiến thức

  1. Bằng cấp / Nghiệp vụ

 • Trình độ đại học với chuyên ngành đào tạo : kinh tế, tài chính, ngân hàng, ngoại thương Ưu tiên trình độ trên đại học chuyên ngành quản lý.
 • 2. Kiến thức chuyên môn

 • Nắm vững các thực tiễn tốt về mô hình bán và trải nghiệm dịch vụ trong ngân hàng bán lẻ / ngân hàng SME
 • Am hiểu hệ thống sản phẩm và quản lý dịch vụ ngân hàng ngân hàng bán lẻ / ngân hàng SME
 • Am hiểu hệ thống, các quy trình tác nghiệp / cơ chế thực hiện của bộ phận / khối chức năng
 • 3. Kinh nghiệm

 • Kinh nghiệm quản lý bán hàng và dịch vụ Ngân hàng bán lẻ / Ngân hàng SME
 • Ưu tiên có kinh nghiệm xây dựng và triển khai cải tiến các mô hình bán, mô hình dịch vụ, nâng cao trải nghiệm khách hàng (CX)
 • 4. Ngoại ngữ :

  Tiếng Anh TOEIC tối thiểu cấp độ 3 605 điểm hoặc các chứng chỉ khác tương đương

  B. Kỹ năng chuyên môn

  Kỹ năng tổ chức, triển khai và kiểm soát / duy trì ổn định các kết quả trong suốt quá trình thúc đẩy bán & trải nghiệm khách hàng

  Kỹ năng tổ chức, quản lý đào tạo, huấn luyện, kèm cặp cán bộ chuyên nghiệp, hiệu quả

  Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, hiệu quả

  C. Năng lực chung

  Tinh thần trách nhiệm

  Khả năng phục vụ và làm hài lòng khách hàng

  Khả năng tác động và gây ảnh hưởng đến người khác

  Khả năng làm việc hướng tới kết quả

  Khả năng tiếp cận và khai thác khách hàng

  Khả năng lãnh đạo

  Khả năng lập kế hoạch và tổ chức

  Khả năng phát triển con người

  Mức Lương Lương thỏa thuận

  Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký