Chuyên Viên Cao Cấp Thẩm Định Hợp Đồng (Underwriting Senior Executive)
Dai-ichi Life Insurance Company, Limited
Hồ Chí Minh, Việt Nam
11 ngày trước

ACCOUNTABILITIES

 • Assessing and classifying risks on the basis of relevant information (declared on application / results of health examination), depending on authority levels;
 • Follow up suspense business, maintain accurate relating to work processes;
 • Maintain medical examination network, searching new health medical centers as sale force expanding areas. QUALIFICATION
 • Degrees : Medical / Non Medical doctor;
 • English communication skills;
 • Proficient in MS office;
 • Effective analytical skills;
 • Strong interpersonal and communication skills, both written and verbal;
 • Negotiation skills and the ability to influence others;
 • Ability to absorb technical information;
 • Confident decision-making skills;
 • Numeracy and statistical skills;
 • Problem-solving skills and a logical approach to work;
 • Self-motivation;
 • Sound judgement;
 • Ability to work to tight deadlines;
 • Teamworking skills but also a willingness to work using your own initiative;
 • Customer service skills. Location : HCM Deadline for application : 30-10-2018 Ứng tuyển
 • Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký