Trade System
Abbott
Can Tho, Vietnam
9 ngày trước

JOB DESCRIPTION :

 • Basic Call Procedure
 • Sales Math Fundamental
 • Sales Folder Training / Routine / Planning Action Review (PAR)
 • Merchandising / Range Selling Skills
 • Account Receivable / Average Balance / Velocity Calculation
 • Store Fact Sheet
 • Trade Census / Concentration / Developing New Accounts
 • Customer Purchase Record (CPR)
 • Daily Sales Report
 • Professional Sales Model
 • UB & % Effective Call

 • Upgrade and maintain outlets
 • Update competitors’ activities
 • Delivery target
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký