Front-End Developer
Mega Blocks
Hồ Chí Minh, Việt Nam
8 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc

 • Bachelor’s Degree in Computer Science or any related discipline preferred.
 • At least 1-2 years’ experience as a frontend developer.
 • Must have experience in ReactJS, Redux.
 • Good experience with some of these technologies such as Bootstrap, JavaScript / jQuery, HTML5 and CSS3.
 • Understanding of server-side CSS pre-processing platforms, such as LESS and SASS..
 • Familiarity with package management tools like Webpack, NPM, Browserify.
 • Strong experience about databases, optimization and ORM.
 • Familiar with concepts of MVC, RESTful Web-Api, Async Programming, Mocking.
 • Has experience in Web Socket, .NET C#, DI is a plus.
 • Strong analytical and problem-solving skills.
 • Excellent Teamwork, communication, and interpersonal skills.
 • Experience in mobile, trading or financial system is a big advantage.
 • Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký