Trưởng Phòng Kỹ Thuật
Un-Available LTD Co.,
Hồ Chí Minh, Vietnam
5 ngày trước
source : CareerBuilder

Mô tả Công việc

Tổ chức, sắp xếp công việc cho từng vị trí trong phòng để công việc đảm bảo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và sử dụng hết thời gian của nhân viên một cách hiệu quả.

 • Nhận thông tin đơn hàng phát triển, đơn hàng mẫu, tài liệu, mẫu từ Mer, từ Manager sampling để tổng hợp thông tin, sắp xếp kế hoạch để triển khai cho các nhân viên trong bộ phận
 • Nhận Speadsheet của đơn hàng từ Mer để kiểm tra, tổng hợp thông tin đầy đủ, in và triển khai cho vị trí tính định mức nguyên liệu làm định mức.
 • Họp Chuẩn bị sản xuất (Pre-production viết tắt là PP) để nắm bắt thông tin của đơn hàng sản xuất, nhận tài liệu, mẫu từ Mer để triển khai cho các nhân viên trong bộ phận tiến hành làm rập sản xuất
 • Thường xuyên cập nhật thông tin : kế hoạch xuất mẫu, xuất hàng sản xuất , kế hoạch vải . những thông tin liên quan tới đơn hàng để sắp xếp, triển khai công việc cho các vị trí trong phòng một cách hợp lý và kịp với tiến độ.
 • Điều hành nhân viên thực hiện công việc , Giám sát tiến độ, chất lượng công việc

 • Xây dựng quy trình công việc trong bộ phận tạo thành dòng chảy với nhịp độ đều đặn mục đích khâu trước tự đẩy khâu kế tiếp, không để tình trạng chờ đợi, rút ngắn thời gian hoàn thành tiến độ công việc.
 • Phân công công việc cho từng vị trí : tùy theo đơn hàng để phân công cho mỗi nhân viên phù hợp với năng lực, làm rõ thông tin của mỗi đơn hàng cho các vị trí công việc nhân viên đảm nhận : quy định thời gian hoàn thành và chất lượng công việc .
 • Nghiên cứu nắm bắt các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm , đưa ra những phương án cải thiện, cải tiến kỹ thuật tốt nhất, giảm thời gian và đảm bảo chất lượng sản phẩm.
 • Giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhân viên gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để nhân viên có thể hoàn thành công việc đúng tiến độ và đạt chất lượng.
 • Theo dõi thúc đẩy tiến độ công việc hàng ngày, cập nhật và sắp xếp công việc cho hợp lý để báo cáo với Giám đốc sản xuất và bộ phận kế hoạch nắm được tình hình rập cho sản xuất.
 • Kiểm tra tác nghiệp sản xuất sau khi đã hoàn thành phần rập, quy trình công nghệ may trước khi chuyển cho Merchandizer hoàn thành tác nghiệp trình kí
 • Quản lý, tổng hợp và kiểm tra định mức nguyên liệu, các thông số phụ liệu cung cấp cho bộ phận Merchandizer đặt hàng

 • Kiểm tra định mức nguyên liệu và giao cho Mer đúng tiến độ và đảm bảo yêu cầu.
 • Tổng hợp, kiểm tra thông số phụ liệu : dây kéo, dây luồn, bo dệt phải đúng và kịp theo yêu cầu trước khi gởi cho Mer đặt hàng
 • Theo dõi quá trình test độ co rút, tính toán độ co rút của nguyên liệu để quyết định cho công việc làm rập
 • Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám Đốc

 • Đưa ra ý kiến giải quyết những sự cố trong sản xuất, ý kiến về phương án cải tiến và đổi mới góp phân xây dựng công ty
 • Phối hợp với các phòng ban, đơn vị trong công ty để cùng nhau hoàn thành tốt công việc của công ty
 • Quản lý nhân viên thực hiện tốt nội quy của công

 • Nhắc nhân viên tuần thủ về giờ giấc, vệ sinh, an toàn lao động, bảo quản máy móc thiết bị trong phòng
 • Nhắc nhân viên có ý thức tiết kiệm vật tư,văn phòng phẩm.
 • Theo dõi tiêu hao vật tư, trang thiết bị sử dụng trong phòng để làm đề xuất mua , làm đề xuất sửa chữa, bảo trì khi cần thiết

  Đào tạo :

 • Huấn luyện và đào tạo cho nhân viên cấp dưới
 • Tổ chức các khóa học về những vấn đề liên quan đến Phòng rập cho toàn thể CBNV của Phòng
 • Phối hợp với bộ phận đào tạo đánh giá kết quả huấn luyện và có biện pháp khắc phục.
 • Phỏng vấn tuyển dụng vòng cuối nhân viên cấp dưới sẽ làm việc ở Phòng rập
 • Báo cáo :

 • Báo cáo tiến độ rập hàng ngày cho Giám đốc sản xuất
 • Báo cáo công việc của từng nhân viên cho Giám đốc sản xuất vào cuối tuần
 • Báo cáo sự cố và vướng mắc trong quá trình thực hiện công việc cho Giám đốc sản xuất
 • Các công việc khác được phân công.

 • Phụ xưởng theo yêu cầu của Giám đốc sản xuất.
 • Tổ chức, sắp xếp công việc cho từng vị trí trong phòng để công việc đảm bảo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và sử dụng hết thời gian của nhân viên một cách hiệu quả.

 • Nhận thông tin đơn hàng phát triển, đơn hàng mẫu, tài liệu, mẫu từ Mer, từ Manager sampling để tổng hợp thông tin, sắp xếp kế hoạch để triển khai cho các nhân viên trong bộ phận
 • Nhận Speadsheet của đơn hàng từ Mer để kiểm tra, tổng hợp thông tin đầy đủ, in và triển khai cho vị trí tính định mức nguyên liệu làm định mức.
 • Họp Chuẩn bị sản xuất (Pre-production viết tắt là PP) để nắm bắt thông tin của đơn hàng sản xuất, nhận tài liệu, mẫu từ Mer để triển khai cho các nhân viên trong bộ phận tiến hành làm rập sản xuất
 • Thường xuyên cập nhật thông tin : kế hoạch xuất mẫu, xuất hàng sản xuất , kế hoạch vải . những thông tin liên quan tới đơn hàng để sắp xếp, triển khai công việc cho các vị trí trong phòng một cách hợp lý và kịp với tiến độ.
 • Điều hành nhân viên thực hiện công việc , Giám sát tiến độ, chất lượng công việc

 • Xây dựng quy trình công việc trong bộ phận tạo thành dòng chảy với nhịp độ đều đặn mục đích khâu trước tự đẩy khâu kế tiếp, không để tình trạng chờ đợi, rút ngắn thời gian hoàn thành tiến độ công việc.
 • Phân công công việc cho từng vị trí : tùy theo đơn hàng để phân công cho mỗi nhân viên phù hợp với năng lực, làm rõ thông tin của mỗi đơn hàng cho các vị trí công việc nhân viên đảm nhận : quy định thời gian hoàn thành và chất lượng công việc .
 • Nghiên cứu nắm bắt các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm , đưa ra những phương án cải thiện, cải tiến kỹ thuật tốt nhất, giảm thời gian và đảm bảo chất lượng sản phẩm.
 • Giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhân viên gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để nhân viên có thể hoàn thành công việc đúng tiến độ và đạt chất lượng.
 • Theo dõi thúc đẩy tiến độ công việc hàng ngày, cập nhật và sắp xếp công việc cho hợp lý để báo cáo với Giám đốc sản xuất và bộ phận kế hoạch nắm được tình hình rập cho sản xuất.
 • Kiểm tra tác nghiệp sản xuất sau khi đã hoàn thành phần rập, quy trình công nghệ may trước khi chuyển cho Merchandizer hoàn thành tác nghiệp trình kí
 • Quản lý, tổng hợp và kiểm tra định mức nguyên liệu, các thông số phụ liệu cung cấp cho bộ phận Merchandizer đặt hàng

 • Kiểm tra định mức nguyên liệu và giao cho Mer đúng tiến độ và đảm bảo yêu cầu.
 • Tổng hợp, kiểm tra thông số phụ liệu : dây kéo, dây luồn, bo dệt phải đúng và kịp theo yêu cầu trước khi gởi cho Mer đặt hàng
 • Theo dõi quá trình test độ co rút, tính toán độ co rút của nguyên liệu để quyết định cho công việc làm rập
 • Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám Đốc

 • Đưa ra ý kiến giải quyết những sự cố trong sản xuất, ý kiến về phương án cải tiến và đổi mới góp phân xây dựng công ty
 • Phối hợp với các phòng ban, đơn vị trong công ty để cùng nhau hoàn thành tốt công việc của công ty
 • Quản lý nhân viên thực hiện tốt nội quy của công

 • Nhắc nhân viên tuần thủ về giờ giấc, vệ sinh, an toàn lao động, bảo quản máy móc thiết bị trong phòng
 • Nhắc nhân viên có ý thức tiết kiệm vật tư,văn phòng phẩm.
 • Theo dõi tiêu hao vật tư, trang thiết bị sử dụng trong phòng để làm đề xuất mua , làm đề xuất sửa chữa, bảo trì khi cần thiết

  Đào tạo :

 • Huấn luyện và đào tạo cho nhân viên cấp dưới
 • Tổ chức các khóa học về những vấn đề liên quan đến Phòng rập cho toàn thể CBNV của Phòng
 • Phối hợp với bộ phận đào tạo đánh giá kết quả huấn luyện và có biện pháp khắc phục.
 • Phỏng vấn tuyển dụng vòng cuối nhân viên cấp dưới sẽ làm việc ở Phòng rập
 • Báo cáo :

 • Báo cáo tiến độ rập hàng ngày cho Giám đốc sản xuất
 • Báo cáo công việc của từng nhân viên cho Giám đốc sản xuất vào cuối tuần
 • Báo cáo sự cố và vướng mắc trong quá trình thực hiện công việc cho Giám đốc sản xuất
 • Các công việc khác được phân công.

 • Phụ xưởng theo yêu cầu của Giám đốc sản xuất.
 • Yêu Cầu Công Việc

 • Trình độ chuyên môn : cao đẳng trở lên chuyên nghành may
 • Có kinh nghiệm 5 năm ở vị trí tương đương.
 • Biết ngoại ngữ tiếng anh chuyên nghành,
 • Thành thạo Microsoft office, và kỹ năng sử dụng máy vi tính
 • Có khả năng quản lý nhân viên, sắp xếp công việc khoa học, chịu được áp lực công việc.
 • Thông tin khác

 • Bằng cấp : Trung cấp
 • Độ tuổi : 35 - 48
 • Hình thức : Nhân viên chính thức
 • Thời gian thử việc : 2 tháng
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký