[Khối CNTT] Chuyên viên Chính sách và tuân thủ (GRC)
Эксимбанк Казахстан
, Việt Nam
27 ngày trước

Mô tả công việc :

 • Xây dựng và trình ban hành các văn bản, quy chế, quy định, quy trình trong hoạt động CNTT.
 • Triển khai, đánh giá tuân thủ trong trong hoạt động cntt : Đầu mối tiếp nhận các quy định của NHNN và các quy định, quy trình liên quan đến an toàn bảo mật hệ thống CNTT của Eximbank;
 • phân tích, đánh giá và đề xuất biện pháp thực hiện, đáp ứng tuân thủ; Triển khai, quản lý tuân thủ và đảm bảo duy trì các hoạt động theo tiêu chuẩn bảo mật quốc tế : PCI DSS, ISO 27001, ITIL

 • Biên soạn báo cáo, văn bản, tờ trình của khối CNTT : Chịu trách nhiệm các báo cáo, tờ trình của Khối CNTT các báo cáo cơ quan hữu quan bên ngoài và hoặc báo cáo nội bộ Ngân hàng theo thời hạn của báo cáo hoặc theo yêu cầu của cấp trên.
 • Theo dõi các công việc liên quan đến kiểm toán tại khối CNTT : Làm đầu mối công tác kiểm toán nội bộ CNTT; kiểm toán của các đơn vị bên ngoài theo sự phân công;
 • Theo dõi việc thực hiện các khuyến nghị của Ban KTNB, các NHNN và cơ quan hữu quan khi kiểm toán tại Khối CNTT; Định kỳ soạn báo cáo kết quả thực hiện khuyến nghị của Ban KTNB, các NHNN và cơ quan hữu quan.

 • Nghiên cứu, đề xuất triển khai và tham gia các dự án CNTT : Nghiên cứu, đề xuất triển khai các dự án phát triển sản phẩm dịch vụ liên quan đến CNTT;
 • Hàng ngày 20% BM-MTCV- 052 Trang 3 / 4; Phụ trách việc điều phối, tham gia các dự án chung của Khối CNTT, các dự án của TT3 (Dự án Core banking, dự án triển khai hệ thống thanh toán quốc tế tập trung, dự án xếp hạng tín dụng nội bộ, .)

 • Các nhiệm vụ khác : Thực hiện các công việc chuẩn bị về phần mềm CNTT trong các kỳ Đại hội đồng cổ đông hằng năm; Hỗ trợ các đơn vị khác trong Khối CNTT và các Khối Nghiệp vụ về việc góp ý các quy trình, quy định, hợp đồng có liên quan CNTT;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công

  Yêu cầu tuyển dụng :

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành CNTT
 • Kinh nghiệm : Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc về biên soạn các văn bản, quy trình, quy định, quy chế quản trị hoạt động công nghệ thông tin;
 • Có tối thiểu 2 năm làm việc về quản trị, vận hành hệ thống CNTT trong ngành Ngân hàng; Có kinh nghiệm trong việc triển khai các tiêu chuẩn bảo mật ISO 27000, PCI / DSS cho các tổ chức quy mô trên 1.000 nhân sự.

 • Kỹ năng chuyên môn : Có tối thiểu 2 trong các chứng chỉ / chứng nhận đã qua huấn luyện trong nước hoặc quốc tế liên quan đến PCI DSS, ITIL, COBIT, ISO 27000, CISA, CISM.
 • Có kiến thức vững chắc về mảng GRC (quy trình / quy định / tuân thủ) CNTT trong lĩnh vực tài chính / ngân hàng; Có kiến thức nền tảng về việc triển khai các hệ thống CNTT trong lĩnh vực tài chính / ngân hàng;
 • Am hiểu các tiêu chuẩn chuẩn bảo mật Quốc tế : ISO 27001, PCI-DSS, ITIL,...

 • Kỹ năng mềm : Khả năng đọc và hiểu, giao tiếp bằng tiếng Anh; Kỹ năng soạn thảo văn bản, tờ trình, báo cáo, quy trình, quy định CNTT;
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp, trình bày, giao tiếp và xử lý tình huống tốt; Khả năng làm việc độc lập / nhóm, chịu áp lực công việc cao;
 • Kỹ năng quản lý thời gian.

  Ứng tuyển
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký