HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Quản lý rủi ro thị trường
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
Hà Nội, Việt Nam
9 ngày trước

Mô Tả Công Việc

1.1. Công việc thuộc mảng quản trị rủi ro thị trường theo yêu cầu Basel II

 • Đánh giá, phân tích GAP (bao gồm hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống văn bản chính sách) về quản trị rủi ro thị trường, hệ thống kiểm soát nội bộ của LienVietPostbank so với yêu cầu của NHNN về Basel II và chuẩn mực Basel II;
 • Tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản / chính sách / quy trình cẩm nang thị trường theo Basel II để đáp ứng tuân thủ Basel II và NHNN;
 • Tham gia các buổi làm việc với đơn vị tư vấn và trong nội bộ về việc triển khai quản lý rủi ro thị trường theo Basel II.
 • 1.2. Triển khai xây dựng và quản lý hệ thống tính toán vốn yêu cầu đối với rủi ro thị trường

 • Phối hợp tham gia Đánh giá, phân tích Data Gap để tính toán vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường;
 • Xây dựng hệ thống tính toán vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường và hệ thống báo cáo rủi ro thị trường theo Basel II;
 • Xây dựng các mô hình, công vụ quản lý rủi ro thị trường để phục vụ cho yêu cầu tính toán vốn đối với rủi ro thị trường
 • Xây dựng / nâng cấp / hoàn thiện chương trình, chính sách, quy trình quản trị tài sản có rủi ro theo yêu cầu Basel II của NHNN
 • 1.3. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo.

  Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành tài chính, kinh tế, ngân hàng, toán kinh tế...
 • Có kinh nghiệm triển khai dự án Basel II là một lợi thế
 • Về nghiệp vụ chuyên môn sẽ đảm nhận : Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý rủi ro thị trường
 • Về nghiệp vụ chuyên môn có liên quan đến vị trí sẽ đảm nhận (được ghi nhận là lĩnh vực tương đương) : Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực rủi ro thị trường, hoặc dealer, khối định chế tài chính, khối nguồn vốn, ngân hàng
 • Khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh tốt, giao tiếp tiếng Anh đáp ứng yêu cầu công việc;
 • Có khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ xây dựng mô hình, tính toán thống kê và phân tích dữ liệu
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký