AWS Cloud Engineer
Talent Network
Việt Nam
6 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc

 • Hands on experience with IIS, .Net, MS SQL, NoSQL, Mongo DB and Web technologies.
 • Experience as a developer, working with coding, design and creating scalable applications from R D, to staging to production.
 • Hands-on experience working in a structured environment where process and documentation are a part of daily life.
 • Thorough understanding of proper project management processes, data documentation and cloud design at a very granular level.
 • Hands on experience working with AWS Big Data support tools including : EMR, Redshift, DynamoDB and ETL tools a plus.
 • Hands on experience with AWS CLI interface.
 • Hands on experience designing scalable cloud solutions.
 • SME troubleshooting skills.
 • Capacity planning.
 • Project management delivery
 • Experience with high availability, high transaction volume technical environments; familiarity with online retail / commerce technology stacks.
 • Qualifications :

 • Graduate / IT Diploma with minimum of 10 years of in-depth IT experience.
 • Minimum 5 years of leadership experience in leading IT teams
 • Minimum 5 years of leading projects
 • Certified AWS Solutions Architect a plus
 • 10 years managing data migrations from legacy systems to cloud environments
 • Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký