Trưởng ban tổ chức nhân sự
TNHH Tùng Lâm
Hà Nội, Vietnam
9 giờ trước
source : CareerBuilder

Mô tả Công việc

 • Trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Ban Nhân sự Tổng Công ty tại Hội sở. Quản lý ngành dọc đối với toàn khối Hành chính Nhân sự (HCNS) tại các Nhà máy, Đơn vị, Công ty thành viên.
 • Tham mưu, giúp việc cho Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý Nhân sự toàn hệ thống, xây dựng chiến lược nguồn nhân lực hiệu quả, xây dựng hệ thống quản lý, cơ cấu và phát triển tổ chức của hệ thống Tổng Công ty.
 • Thực hiện công tác tuyển dụng, đáp ứng yêu cầu chiến lược của Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty.
 • Lập kế hoạch đào tạo tuyển dụng phát triển nguồn nhân lực định kỳ tháng, quý, năm. Phối hợp các phòng ban / bộ phận thực hiện các yêu cầu / kế hoạch tuyển dụng, quy hoạch bổ nhiệm cán bộ quản lý.
 • Xây dựng cơ chế khen thưởng / kỷ luật, các chế độ đãi ngộ, các biện pháp khuyến khích, kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.
 • Đề xuất thay đổi các chính sách, chế độ, phúc lợi cho nhân viên trong toàn đơn vị thuộc hệ thống theo quy định của Bộ luật lao động và Pháp luật hiện hành.
 • Nghiên cứu, Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định liên quan đến công tác HCNS áp dụng trong toàn hệ thống Tổng Công ty và giám sát việc chấp hành các qui trình, qui định đó.
 • Phối hợp với các phòng ban, đơn vị / chi nhánh / Nhà máy trên toàn hệ thống Tùng Lâm xây dựng hệ thống Bản mô tả công việc, Tiêu chuẩn công việc.
 • Xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự định kỳ trong toàn hệ thống làm cơ sở xét tăng lương, thăng tiến cho người lao động.

 • Xây dựng, cập nhật và hoàn thiện Sơ đồ tổ chức của hệ thống, cơ cấu tổ chức của Hội sở chính, các Công ty thành viên và các bộ phận trong Hội sở, đồng thời phối hợp với bộ phận thực hiện theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty.
 • Nghiên cứu và cập nhật các qui định pháp luật liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty và các Công ty thành viên, đảm bảo cho hoạt động của các Đơn vị luôn phù hợp pháp luật.
 • Thực hiện các công tác pháp lý, giữ các hồ sơ pháp lý của Tổng Công ty và các Đơn vị thành viên tại Văn phòng Hội sở.

 • Quản lý các công việc hành chính chung, IT tại Văn phòng Hội sở. Quản lý và điều hành công tác văn thư lưu trữ tại Văn phòng Hội sở, bảo quản con dấu và tài liệu, sao y bản chính các văn bản tại Văn Phòng Hội sở.
 • Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ việc thực thi công tác Hành chính Nhân sự quản trị tại các đơn vị thành viên / chi nhánh trực thuộc theo đúng hệ thống, quy định của Tổng Công ty.
 • Và các công việc yêu cầu khác trong chức năng, nhiệm vụ được giao từ Ban TGĐ.
 • Yêu Cầu Công Việc

  1. Trình độ học vấn / chuyên môn :

  Tốt nghiệp đại học kinh tế, quản trị, hành chánh, luật trở lên.

  2. Kỹ năng :

  Kỹ năng lãnh đạo nhân viên.

  Kỹ năng lập kế hoạch.

  Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc.

  Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.

  Kỹ năng giao tiếp tốt.

  3. Kinh nghiệm :

  Ít nhất 5 -10 năm kinh nghiệm trong công tác quản trị nhân sự và hành chánh.

  4. Phẩm chất cá nhân :

  Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

  Trung thực, dũng cảm, nhiệt tình công tác.

  Sáng tạo trong công việc.

  5. Ưu tiên Nam, có thể đi công tác

  Thông tin khác

 • Bằng cấp : Đại học
 • Độ tuổi : 40 - 50
 • Giới tính : Nam
 • Hình thức : Nhân viên chính thức
 • Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký