Software Engineer (iOS, 123Phim)
Công ty Cổ phần VNG
Tp.Hồ Chí Minh
15 ngày trước

Mô tả công việc

Implement and maintain the 123Phim app (iOS) that will be used by millions of users :

 • Rapidly create prototypes, synthesize feedback and develop a production quality application.
 • Help product manager to enhance and optimize product specs.
 • Keep the team up to date with cutting edge libraries and best practices.
 • Yêu cầu

 • Having experience in Swift and iOS Technology stack (UIKit, Core Data, Core Animation, iOS memory management).
 • Being familiar with React Native.
 • Having experience with REST JSON API, Push Notification, Google Analytics or other third-party services.
 • Familiar with Cocoapod and framework SDK.
 • Having experience in working with Git and deployments through the Apple iTunes App Store.
 • Ứng tuyển
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký