Nhân viên Kế toán công nợ - thuộc Phòng Kinh doanh
công ty Thang Máy Hyundai Thành Công Việt Nam
Hà Nội, Việt Nam
9 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc

 • Coordinate the project procedure among related departments
 • Phối hợp với các phòng ban liên quan để hoàn thành các giấy tờ, hồ sơ dự án.

 • Arrange a weekly meeting with related departments and make minute
 • Sắp xếp cuộc họp hàng tuần với các phòng ban có liên quan và tiến hành ghi biên bản họp, báo cáo tiến độ tới Trưởng phòng, Ban Giám đốc

 • Control the project process and collect requested documents
 • Kiểm soát quá trình hoàn thiện dự án và thu thập các tài liệu yêu cầu trong bộ hồ sơ thanh toán.

 • Assists Project management staff in the project report
 • Trợ giúp Nhân viên quản lý dự án hoàn thành các báo cáo dự án

 • Visit client to collect money. In charge of Accountant Receivable task
 • Chịu trách nhiệm thu hồi công nợ, gửi thông báo công nợ và trực tiếp đến các khách hàng để nhận thông tin thời hạn thanh toán.

 • Other works assigned by the NE Sales Manager.
 • Các công việc khác được giao bởi Trưởng phòng Kinh doanh

  Yêu cầu công việc

 • Accounting Knowledge (Có kiến thức về kế toán, đặc biệt là kế toán công nợ)
 • Carefull, patient, good communication, well-organized, responsible (Cẩn thận, kiên nhẫn, giao tiếp tốt, có óc tổ chức sắp xếp công việc, làm việc có trách nhiệm).
 • Skill of coordination and controlling (Có kỹ năng phối hợp và kiểm soát công việc tốt).
 • Phúc lợi

  Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép

  Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký