Phó phòng chính sách rủi ro (khối QTRR)
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank)
Hà Nội
6 giờ trước
source : NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT

Mô tả công việc

Chính sách rủi ro toàn ngân hàng

 • Giúp việc TP CSRR xây dựng và đề xuất các chiến lược, khung quản trị rủi ro, khẩu vị rủi ro, chính sách, tiêu chí chấp nhận rủi ro của Ngân hàng
 • Giúp việc TP CSRR phối hợp với các bộ phận có liên quan trong việc xây dựng chiến lược, khung quản trị rủi ro, khẩu vị rủi ro, chính sách chuyên môn đảm bảo phù hợp với chiến lược, khung quản trị rủi ro, khẩu vị rủi ro, chính sách, tiêu chí chấp nhận rủi ro chung của Ngân hàng
 • Giúp việc TP CSRR phối hợp với các bộ phận có liên quan chuẩn bị các điều kiện về cơ chế chính sách, nguồn lực nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn của Basel II theo lộ trình của Ngân hàng
 • Chính sách rủi ro tín dụng của ngân hàng

 • Giúp việc TP CSRR xây dựng và đề xuất các chiến lược, khung quản trị rủi ro, khẩu vị rủi ro, chính sách, tiêu chí chấp nhận rủi ro tín dụng của Ngân hàng
 • Giúp việc TP CSRR xây dựng, quản lý và tổ chức triển khai các văn bản liên quan đến chính sách quản trị rủi ro tín dụng.
 • Giúp việc TP CSRR xây dựng cấu trúc tổ chức, nguyên tắc vận hành và các qui định về phân cấp phân quyền trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng, phê duyệt tín dụng, xử lý rủi ro tín dụng.
 • Giúp việc TP CSRR kiểm soát các chính sách định giá TSBĐ của Ngân hàng.
 • Giúp việc TP CSRR xây dựng, quản lý và tổ chức triển khai các văn bản liên quan đến chính sách nhận và quản lý tài sản đảm bảo của Ngân hàng
 • Giúp việc TP CSRR thẩm định, đánh giá và đề xuất biện pháp quản trị rủi ro tín dụng đối với các sản phẩm tín dụng trước và sau khi ban hành.
 • Giúp việc TP CSRR thực hiện các báo cáo liên quan đến chính sách quản trị rủi ro tín dụng của PVcomBank theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và của Ban lãnh đạo Ngân hàng.
 • Giúp việc TP CSRR đầu mối thực hiện công tác giúp việc Ủy ban QLRR theo các nhiệm vụ của Tổ giúp việc Ủy ban QLRR được quy định tại Quy chế làm việc của Ủy ban.
 • Công cụ, mô hình QTRRTD

 • Giúp việc TP CSRR xây dựng, tổ chức triển khai, quản lý vận hành và định kỳ đánh giá các công cụ, mô hình quản trị rủi ro tín dụng
 • Yêu cầu công việc

 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và quản trị rủi ro tại một định chế tài chính có uy tín
 • Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, luật kinh tế, kinh tế đối ngoại ở các trường đại học khối kinh tế, tài chính, ngân hàng, luật, ngoại thương.
 • Hiểu biết sâu sắc về rủi ro và các tiêu chuẩn chấp nhận rủi ro
 • Hiểu và nắm vững các văn bản, quy định của NHNN, pháp luật trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.
 • Khả năng phân tích cao, tư duy logic tốt.
 • Khả năng quản lý tốt.
 • Phúc lợi công việc

 • Trao đổi khi phỏng vấn
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký