CV Đảm bảo chất lượng (QA QC, Agile)
MB Bank
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
4 ngày trước
 • Đào tạo hướng dẫn các member trong team phát triển hiểu rõ về mô hình Agile / Scrum, cơ chế đánh giá đo đạc OKR trong từng Sprint.
 • Giám sát và định kỳ báo cáo về hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng và tình hình liên quan đến chất lượng của các phòng ban, dự án trong trung tâm
 • Đề xuất việc cải tiến và chịu trách nhiệm triển khai, giám sát, đảm bảo việc tuân thủ quy trình trong trung tâm
 • Xây dựng check list, biểu mẫu liên quan trong quy trình Agile.
 • Kiểm soát sự không phù hợp và liên tục đưa ra các nội dung cải tiến
 • Xây dựng hệ thống số hóa hoạt động của các đơn vị, bộ phận
 • Thực hiện việc đo đạc và phân tích số liệu để đánh giá chất lượng sản phẩm & quy trình.
 • Theo dõi, báo cáo tình hình chất lượng các dự án, bộ phận cho cấp trên
 • Đưa ra các cảnh báo sớm, hỗ trợ SM trong việc quản lý chất lượng dự án phần mềm
 • Lập kế hoạch cho các hoạt động của QA và quản lý nhóm QA
 • Quản lý và kiểm soát toàn bộ các hoạt động của QA
 • Xây dựng chiến lược và phương thức, kế hoạch hoạt động của QA
 • Xây dựng và tổ chức, sắp xếp nguồn lực QA
 • Định hướng, đào tạo và phát triển, đánh giá cá nhân trong nhóm QA
 • Phối hợp cùng Agile Coach và SM để giúp việc tiếp cận và triển khai Agile trong tổ chức được thực hiện một cách hiệu quả và tối ưu.
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký