Business Manager
NIC Global
Ho Chi Minh, Vietnam
6 giờ trước

Job Description

 • Develop and deploy sales strategies
 • Co-manage sales team and sourcing team with peer Business Manager
 • Supervise and operate sales team in order to achieve budget.
 • Marketing and launching new packaging products.
 • Sourcing and developing supply-chain of packaging products.
 • Coaching and training the team.
 • Direct report to Assistant GM.
 • Job Requirements

 • Required Number : 1
 • Year Experience : 4 Years
 • Minimum Career Level : Manager
 • Minimum Education Level : Bachelor Degree
 • Job Skills : - Education Qualification : (min) Bachelor in Business Management, Marketing.
 • At least 4 years in Sales, and over 2 years in Management
 • Industry : Garment industry or packaging industry
 • Products knowledge : Packaging accessories (poly bag, label, carton boxes)
 • Good at Vietnamese, English, Korean, Chinese (preferable).
 • IT knowledge : computer & Internet
 • Relocating : Request on business travel.
 • Requirement for Personal skills

 • Strategic leadership
 • Capable to manage change
 • Cross-culture managing experience
 • Positive thinking
 • Language :
 • Computer Skill :
 • Non Technology Skill :
 • Benefits

  Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký