Group CMO (Giám đốc y khoa tập đoàn) (ID: 494278)
First Alliances
Hồ Chí Minh
1 ngày trước
source : CareerBuilder

Mô tả Công việc

 • Mục đích công việc
 • Role Objective

  2. Trách nhiệm và nhiệm vụ chủ yếu

  Principal Duties & Key Tasks

 • Tham gia xác định chính sách kinh doanh chung và hướng đi của Công ty.
 • Engaged in defining the overall business strategy and direction of Company

 • Đưa ra tầm nhìn về chuyên môn cho toàn Công ty;
 • The position leads the overall clinical vision for Company ;
 • Đưa ý kiến chuyên môn và giám sát y khoa để bảo đảm cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, an toàn cho bệnh nhân với hiệu quả kinh tế cao qua phối hợp hoạt động với các nhân viên y tế và các bộ phận hỗ trợ của Công ty.
 • Provides clinical direction, medical oversight, expertise and leadership to ensure the delivery of high quality, patient safety and cost effective medical care services by leading interactions with hospital medical staff, hospital administrative leadership, other hospitals ;
 • Đưa ra và thực hiện các chương trình lâm sàng mới bao gồm việc hợp tác với các đối tác kinh doanh chiến lược;
 • Responsibilities also include the strategy, development and implementation of innovative clinical programs that include collaboration with strategic business partners;
 • Đôn đốc và duy trì việc thực hành lâm sàng có chất lượng cao của bệnh viện / phòng khám cũng như dành ưu tiên cho các cơ hội phát triển dịch vụ y tế.
 • The position reviews hospital quality performance with leadership and facilitates and identifies department quality performance and prioritization of improvement opportunities.

  2.2 Nhiệm vụ chính / Key tasks

 • Làm việc với các Giám đốc / phụ trách chuyên môn bệnh viện / phòng khám : Đảm bảo thực hiện các quy trình chuyên môn trong chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh, và tư vấn cho bệnh nhân và gia đình.
 • Works with clinical and paraclinical departments : follows clinical procedures in diagnosis, treatment, prevention and giving counsel to patients and their families.

 • Ký duyệt các quyết định trong thực hành chuyên môn ở cấp độ Công ty
 • Approves decisions in clinical practice.

 • Ứng phó kịp thời với các sự cố rủi ro chuyên môn. Báo cáo cho ban giám đốc.
 • Makes timely response with clinical risks. Reports them to Hospital CEO and GCMO office.

 • Ứng phó kịp thời các yêu cầu khẩn cấp về chuyên môn : dịch bệnh, thiên tai, địch họa, v.v.
 • Makes timely response to urgent clinical requirement : epidemics, disasters, devastation, ect.

 • Xây dựng các quy trình, quy chế, các tiêu chuẩn hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng điều trị. Tuân thủ các tiêu chuẩn của Bộ Y Tế, và định hướng theo các tiêu chuẩn của JCI.
 • Creates procedures, regulations, standards for clinical practices to improve quality of care. Complies with MOH regulations and JCI (Joint Commission International)-oriented standard

 • Giám sát sự tuân thủ quy trình và có hành động khắc phục khi cần thiết để đảm bảo sự tuân thủ.
 • Monitors compliance and takes corrective action as necessary to ensure compliance.

 • Xem xét lại tất cả chính sách và quy trình ít nhất là một năm một lần
 • Reviews all policies and procedures at least once a year.

 • Thúc đẩy thực hành dựa trên khoa học chứng cớ
 • Encourages evidence-based practice

 • Xây dựng Phác đồ điều trị
 • Writes clinical guidelines

 • Chọn lọc, đo lường, giám sát, và cải tiến các thông số lâm sàng chủ chốt (KPIs)
 • Selects, measures, monitors and improves key performance indicators (KPIs)

 • Xây dựng các bản đánh giá năng lực chuyên môn của các chuyên khoa và các bác sĩ.
 • Creates specialty and physician performance scorecards.

 • Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng lâm sàng
 • Creates clinical quality management system.

 • Xây dựng hệ thống quản lý rủi ro và xử lý khiếu kiện. Quản lý than phiền của bệnh nhân và các quy trình về luật pháp liên quan đến y tế.
 • Đóng vai trò chính và là một nguồn lực về chuyên môn cho quy trình xử lý khiếu kiện về sai sót y khoa, phối hợp với các bộ phận có liên quan của tập đoàn : Kiểm toán, Tài chánh, Luật.

  Create risk management and claim processes. Manages grievances and legal processes related to health care. Plays a main role and serve as clinical resource for med-mal claim case process in coordinating with corporate CMO office.

 • Xây dựng kế hoạch đào tạo chuyên sâu, đào tạo liên tục (CME), và nghiên cứu khoa học.
 • Builds up comprehensive training plans, continuous medical education and scentific research.

 • Không ngừng cập nhật, phát triển, và nâng cao các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị mới.
 • Keeps updating, improving and upgrading diagnostic and treatment technologies.

 • Nghiên cứu, đề xuất cho TGĐ tập đoàn trong việc xây dựng và phát triển các dịch vụ y tế mới.
 • Does research, makes recommendations to Hospital Board of Managers in building and improving new healthcare services.

 • Đảm bảo tuân thủ các quy định, quy trình, và hướng dẫn của Sở Y Tế, Bộ Y Tế về quản lý các bệnh truyền nhiễm, bệnh mãn tính, và y tế dự phòng.
 • Ensures compliance in MOH’s and DOH’s regulations, procedures and guidelines in readily responding to communicable diseases, chronic illness management and preventive care

 • Phối hợp giữa các khoa / phòng và đối tác bên ngoài
 • Key Interfaces between departments and partners

  3.1 Các khoa, phòng liên quan

  Related Internal departments

  3.2 Các đối tác liên quan

  Related External partners

  Yêu Cầu Công Việc

 • Trình độ bằng cấp liên quan
 • Job requirement

  4.1 Trình độ chuyên môn

  Academic Background

 • Tốt nghiệp đại học Y khoa.
 • Graduated from Medical University.

  Experience

 • Yêu cầu 10 năm kinh nghiệm thực hành lâm sàng trong bệnh viện.
 • 10 years of clinical practice in hospitals desired.

 • Ưu tiên cho người đã đảm nhận vị trí Giám đốc Y khoa, Giám đốc Quản lý chất lượng hoặc các vị trí tương đương khác trong bệnh viện hoặc hệ thống y tế.
 • Chief Medical Officer, Medical Director or other similar position within progressive, complex health care system.

  Skills

 • Có khả năng lãnh đạo và điều động nhân viên, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phân tích..
 • Leadership and staff management, Communication skills, analytical skills

  Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký