Marketing Manager
NIC Global
Ho Chi Minh, Vietnam
4 ngày trước

Job Description

 • Responsible for planning, development and implementation marketing strategies.
 • Responsible for creating, implementing and measuring the success of a comprehensive marketing, communications and public relations programs, design & implementation
 • Managing marketing plan and budget.
 • Managing marketing department including : maintain a climate that attracts, retains and motivates top quality personnel, recruiter, training....
 • Job Requirements

 • Required Number : 1
 • Year Experience : 5 Years
 • Minimum Career Level : Manager
 • Minimum Education Level : Bachelor Degree
 • Job Skills : - 5+ year experience in marketing, communications, advertising, or public relations with
 • demonstrated success.

 • Strong creative, strategic, analytical, organizational and personal sales & marketing skills
 • Ability to manage multiple projects at a time.
 • Excellent in English both in written & spoken.
 • Language :
 • Computer Skill :
 • Non Technology Skill :
 • Others skill :
 • Benefits

  Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký