[HN] 05 Senior Front - End Developer
FPT Software
Hà Nội, Việt Nam
4 ngày trước
source : CareerLink

Mô tả chi tiết công việc

 • Phát triển hệ thông Test Management cho dự án ATOM
 • Giúp tăng năng suất giai đoạn TestingDevelop
 • BENEFITS
 • FPT care health insurance provided by AON and is exclusive for FPT employees.
 • Company shuttle buses provide convenient way of transportation for all employees.
 • Annual Summer Vacation : follows company’s policy and starts from May every year
 • Salary review 2 times / year or on excellent performance
 • International, dynamic, friendly working environment
 • Annual leave, working conditions follow Vietnam labor laws.
 • Other allowances : lunch allowance, working on-site allowance, etc.
 • Campus provides many facilities for FPT employees such as football ground, basketball & volleyball, gym room, Coffee Shop, etc.
 • Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết

 • Proficient understanding of web markup, including HTML5, CSS3
 • Basic understanding of server-side CSS pre-processing platforms, such as LESS and SASS
 • Proficient understanding of client-side scripting and JavaScript frameworks, including jQuery
 • Good understanding of Depending on the specific case, a developer should have the knowledge of advanced JavaScript libraries and frameworks, such as AngularJS, KnockoutJS, BackboneJS, ReactJS, DurandalJS etc.
 • Good understanding of asynchronous request handling, partial page updates, and AJAX
 • Basic knowledge of image authoring tools, to be able to crop, resize, or perform small adjustments on an image. Familiarity with tools such as as Gimp or Photoshop is a plus.
 • Proficient understanding of cross-browser compatibility issues and ways to work around them.
 • Proficient understanding of code versioning tools, such as Git / Mercurial / SVN
 • Good understanding of SEO principles and ensuring that application will adhere to them.
 • Mô tả

 • Ngành nghề việc làm : CNTT - Phần mềm
 • Cấp bậc : Nhân viên
 • Nơi làm việc : Hà Nội , Quận Cầu Giấy
 • Trình độ học vấn : Cử nhân
 • Mức kinh nghiệm : 1-2 năm kinh nghiệm
 • Loại công việc : Toàn thời gian cố định
 • Giới tính : Nam / Nữ
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký