Quản Lý Cơ Điện
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIỂN XANH (BLUE SEA GROUP)
Hồ Chí Minh
14 giờ trước
source : Tuổi Trẻ

Mô tả Công việc

Tóm tắt công việc

Người giữ chức danh này chịu trách nhiệm thực hiện theo sự phân công của Giám đốc phòng Quản lý Thiết kế về các công việc liên quan đến các Dự án được phân công như sau :

 • Lập nhiệm vụ thiết kế cơ điện; quản lý, giám sát toàn bộ các công tác thiết kế của nhà thầu liên quan đến thiết kế cơ điện cho công trình đối với các giai đoạn : thiết kế quy hoạch (bao gồm toàn bộ hạ tầng, cảnh quan), thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật (mời thầu), thiết kế bản vẽ thi công, quản lý thiết kế trong giai đoạn thi công và giai đoạn hoàn công để bàn giao đưa vào sử dụng;
 • Phối hợp với các nhân viên khác thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu của Phòng Quản lý Thiết kế.
 • Nhiệm vụ

  Nhiệm vụ chính :

 • Tiếp nhận, nghiên cứu và nắm vững chương trình dự án được phê duyệt, các bản đồ xác định ranh và hiện trạng dự án, các khảo sát địa chất, các hồ sơ / tài liệu và nhiệm vụ liên quan thiết kế cơ điện.
 • Nghiên cứu, nắm vững và cập nhật các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến các bộ môn kỹ thuật do mình phụ trách theo quy định của pháp luật và / hoặc quy định Công ty.
 • Lập và / hoặc kiểm tra (Nhà thầu tư vấn thiết kế lập) nhiệm vụ thiết kế cơ điện, các khảo sát, thí nghiệm yêu cầu phục vụ cho thiết kế cơ điện.
 • Lập và / hoặc kiểm tra khái toán, dự toán phần cơ điện.
 • Tham gia công tác đấu thầu dịch vụ tư vấn thiết kế (thiết kế, thẩm tra, ) :
 • Hồ sơ mời thầu : Xác định và đề xuất phạm vi công việc (nội dung, thành phần hồ sơ giao nộp) của nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế có liên quan đến công việc phụ trách.
 • Hồ sơ dự thầu : Xem xét, đánh giá các hồ sơ dự thầu về nội dung có liên quan đến công việc phụ trách và có ý kiến chuyên môn về phạm vi công việc (hình thức, số lượng chất lượng sản phẩm) của các nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế.
 • Tham gia quá trình đàm phán với các nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế về công việc có liên quan phần việc phụ trách.
 • Nghiên cứu và nắm vững phạm vi dịch vụ, phương thức thanh toán, ... của hợp đồng dịch vụ tư vấn thiết kế đã được ký kết (đặc biệt là nội dung có liên quan đến công việc phụ trách).
 • Cung cấp và cập nhật các thông tin, dữ liệu của dự án cho các nhà thầu dịch vụ thiết kế cơ điện theo thỏa thuận trên hợp đồng.
 • Xem xét, đánh giá và có ý kiến tham mưu về kế hoạch thực hiện công việc do nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế đệ trình có liên quan đến công việc phụ trách
 • Theo dõi, đôn đốc nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế thực hiện công việc theo kế hoạch đã được phê duyệt và hợp đồng, phụ lục hợp đồng đã được ký kết đối với các nội dung liên quan đến công việc phụ trách.
 • Kiểm tra, lập báo cáo đánh giá sản phẩm thiết kế cơ điện (*) của nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế về sự phù hợp với các yêu cầu trên hợp đồng, các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định của pháp luật;
 • phương pháp tính toán thiết kế; hiệu quả của giải pháp thiết kế (sơ đồ tính toán, tiêu chuẩn áp dụng, vật liệu sử dụng) và có ý kiến khuyến cáo / tham mưu giải pháp.

  Sản phẩm thiết kế cơ điện là toàn bộ các hồ sơ, tài liệu, bản vẽ thiết kế cơ điện (bao gồm bản vẽ thiết kế thi công) trong suốt quá trình thực hiện các giai đoạn quy hoạch thiết kế.

 • Ghi chép / lập biên bản với các nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế đối với các vấn đề trong phần việc phụ trách và phối hợp cung cấp thông tin cho các bộ phận liên quan trong Phòng Quản lý thiết kế và trong Khối Phát triển và quản lý dự án.
 • Cập nhật thông tin, đánh giá, có ý kiến trình các thay đổi, phát sinh liên quan công tác thiết kế cơ điện so với hợp đồng / phụ lục hợp đồng / kế hoạch.
 • Tham gia xử lý các vấn đề phát sinh liên quan công việc phụ trách trong quá trình thực hiện hợp đồng dịch vụ tư vấn thiết kế.
 • Kiểm tra xác nhận hồ sơ và nghiệm thu sản phẩm thiết kế cơ điện, đánh giá tỷ lệ % khối lượng công việc hoàn thành của nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế liên quan đến công việc phụ trách.
 • Cung cấp bản vẽ, hồ sơ giải trình kỹ thuật cho công tác xin phép đấu nối hạ tầng và / hoặc khi có yêu cầu từ các Phòng / Ban có liên quan.
 • Kiểm tra công tác quản lý thiết kế phần cơ điện trong giai đoạn thi công (giám sát tác giả, kiểm soát / đề xuất thay đổi, ) và giai đoạn hoàn công để bàn giao đưa vào sử dụng.
 • Cập nhật Nhật ký dự án và lập các báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của Giám đốc phòng Quản lý Thiết kế.
 • Soạn thảo và quản lý các tài liệu / hồ sơ liên quan đến công việc phụ trách.
 • Nhiệm vụ khác

 • Tổ chức và tham gia tất cả công việc kiểm tra cũng như đảm bảo tính chính xác của việc thông qua hoặc không thông qua và tài liệu phù hợp đối với các kết quả thử nghiệm khi vắng đội ngũ Quản lý xây dựng.
 • Đảm bảo hồ sơ đầy đủ và hoàn chỉnh kịp thời;
 • Tổ chức xem xét hồ sơ thiết kế và thi công để nắm rõ phạm vi dự án và những yêu cầu cần thiết. Lập danh mục câu hỏi và các vấn đề quan tâm theo yêu cầu để trao đổi bằng văn bản với GĐDA, các đơn vị tư vấn, nhà cung cấp và nhà thầu khi vắng đội ngũ Quản lý xây dựng.
 • Khi đội ngũ Quản lý xây dựng được bổ nhiệm, phải đảm bảo họ thực hiện công việc theo đúng yêu cầu của Công ty;
 • Thực hiện các công tác kiểm tra trong từng giai đoạn tiền xây dựng, xây dựng và hoàn công để đảm bảo mọi công tác được triển khai một cách chính xác, công việc kiểm tra nghiêm túc và đầy đủ, nộp báo cáo một cách xuyên suốt
 • Tham dự tất cả các cuộc họp phối hợp với các đơn vị tư vấn và / hoặc nhà thầu để quản lý tiến độ và chất lượng công việc một cách hiệu quả;
 • Hỗ trợ Giám đốc dự án trong việc xem xét Hồ sơ và Kế hoạch làm việc của Nhà thầu, dự đoán các vấn đề tiềm năng và đề xuất các giải pháp khả thi để giảm thiểu sự chậm trễ, các khuyết tật và sự không phù hợp theo quan sát và theo yêu cầu của GĐDA;
 • Đảm bảo sự tuân thủ của Nhà thầu với các phương pháp và bản vẽ thi công đã được phê duyệt trong suốt quá trình xây dựng;
 • Hỗ trợ Giám đốc dự án rà soát và kiểm tra bản vẽ thi công trước và sau khi phân phối cho các đơn vị tư vấn và nhà thầu kiểm tra tính chính xác về nội dung, và sự phù hợp về ý đồ thiết kế;
 • Giám sát và đảm bảo các công việc sửa chữa / hoàn thiện theo các Bản ghi lỗi về vấn đề cơ điện và Chỉ thị của GĐDA trong phạm vi thời gian cho phép;
 • Duy trì các báo cáo cập nhật tình trạng công việc hàng tuần và hàng tháng;
 • Chứng kiến việc thử mẫu và báo cáo thử nghiệm đảm bảo về vấn đề cơ điện;
 • Chứng kiến việc tiến hành, vận hành thử và nghiệm thu đối với các Hệ thống và Dịch vụ tòa nhà;
 • Xem xét và kiểm tra bản vẽ hoàn công, các sổ tay vận hành và bảo trì;
 • Khi được yêu cầu, làm việc với Đơn vị thẩm tra thứ 3, các đơn vị công ích và cơ quan nhà nước để đảm bảo có đầy đủ các giấy phép cần thiết cho công trình xây dựng và Chứng chỉ chất lượng;
 • Chuẩn bị các báo cáo tuần và tháng và kế hoạch cho (1) tuần kế tiếp;
 • Tham gia chuẩn bị phạm vi công việc cho công tác đấu thầu hệ thống cơ điện. Xem xét tính chính xác và hoàn chỉnh đối với phạm vi công việc do các đơn vị thầu nộp.
 • Yêu Cầu Công Việc

  1. Năng lực chuyên môn :

 • Học vấn : Tốt nghiệp đại học chuyên ngành các ngành Điện- kỹ thuật điện; cơ điện lạnh; Cấp thoát nước. Có chứng chỉ hành nghề thiết kế phù hợp lĩnh vực chuyên môn.
 • Kinh nghiệm : Có 04 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Kiến thức và kinh nghiệm về xây dựng các công trình cơ điện và công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật.
 • Kỹ năng :
 • Ưu tiên Anh văn Trung cấp (TOEIC từ 300).
 • Biết sử dụng các tính năng cơ bản tin học văn phòng và ứng dụng tốt các phần mềm chuyên dụng trong công việc thiết kế.
 • Giao tiếp, trình bày, thuyết phục và đàm phán tốt
 • 2. Tố chất, thái độ :

 • Bản lĩnh, uy tín, gương mẫu.
 • Tích cực, tự tin, trách nhiệm và tận tâm trong công việc.
 • Trung thực, khách quan và hành xử công bằng.
 • 3. Yêu cầu khác

 • Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
 • Xây dựng mối quan hệ tốt.
 • Khu Đô Thị Sala Quận 2 : 10 Mai Chí Thọ, Đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2, TP HCM

  Thông tin khác

 • Bằng cấp : Đại học
 • Độ tuổi : Không giới hạn tuổi
 • Hình thức : Nhân viên chính thức
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký