Chuyên Viên Phát Triển Năng Lực Bán Hàng Qua Điện Thoại - X-sell
FE CREDIT
Hồ Chí Minh
1 ngày trước
source : CareerBuilder

Mô tả Công việc

 • Đánh giá hiệu suất của cá nhân để đảm bảo đào tạo đáp ứng nhu cầu kinh doanh và cải thiện hiệu suất
 • Evaluate individuals performance to ensure training meets business needs and improve performance

 • Xác định nhu cầu đào tạo bằng cách tham khảo ý kiến các bên liên quan, quan sát các nhân viên bán hàng
 • Identify training needs by consulting with stakeholders, observing sales encounters

 • Phát triển và cung cấp các giải pháp đào tạo đáp ứng nhu cầu kinh doanh
 • Develop and deliver training solutions that meet business needs

 • Thiết kế khóa đào tạo bao gồm : đào tạo định hướng, huấn luyện cá nhân, nâng cao sản phẩm, nâng cao hệ thống, tạo động lực bán hàng, ...
 • Design training course includes : orientation training, individual coaching, product enhancement, system enhancement, sales motivation, etc.

 • Phối hợp với nhóm Đảm bảo chất lượng bán hàng, thu thập dữ liệu để đề xuất và tổ chức chương trình đào tạo phù hợp cho lực lượng bán hàng
 • Co-ordinate with QA team, collect quality data to propose and organize the suitable training program for salesforces

 • Lập báo cáo đào tạo hàng tuần và tổng hợp giúp cấp trên đưa ra quyết định hoặc kế hoạch hành động
 • Do weekly report in training activity and summarize it that can help Managers make decision or action plan

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi quản lý trực tiếp
 • Undertake other tasks assigned by line manager.

  Yêu Cầu Công Việc

 • Cử nhân tốt nghiệp, chuyên ngành : Quản trị kinh doanh, Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan
 • Bachelor’s Degree in Business Administration, Economics major or relevant major

 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực liên quan / At least 02 years of experiences working in related field
 • Hiểu rõ các sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng / Understand of banking products & services

 • Quản lý hiệu suất, kỹ năng kèm cặp, phát triển nhân sự; Kỹ năng tạo động lực, thiết lập mục tiêu và lập kế hoạch. / Performance Management, Motivating Others, Giving Feedback, Coaching, Self-Development, Motivation for Sales, Self-Confidence, Sales Planning
 • Sử dụng thành thạo Microsoft Office / Proficiency in Microsoft Office software
 • Thành thạo ngôn ngữ Tiếng Anh / Fluent in English language
 • Kỹ năng báo cáo, phân tích và thuyết trình / Reporting skill, analysis skill and presentation skill
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký