Brand Manager
Công Ty CP Chuỗi Thực Phẩm TH
Hà Nội, Việt Nam
4 giờ trước
source : CareerLink

Mô tả chi tiết công việc

 • Lập kế hoạch chiến lược tiếp thị cho nhãn hàng, ngành hàng được phân công : Theo dõi thị trường, người tiêu dùng và đối thủ để xác định cơ hội và đề xuất chiến lược;
 • Dự báo doanh số để phát triển nhãn hàng.

 • Develop the assigned category and / or brand marketing plan : monitor market, consumers & competitors to identify opportunities & recommend strategies;
 • forecast volume to develop brand

 • Quản lí nhãn hàng : Phát triển định vị; Thiết lập các chương trình tiếp thị; Xây dựng chiến lược giá; Thiết lập các chiến lược truyền thông;
 • Xây dựng các hoạt động kích hoạt - khuyến mãi để kết nối ngành hàng với người tiêu dùng; Dự báo và phân bổ ngân sách tiếp thị đảm bảo hoàn thành mục tiêu lợi nhuận cho nhãn hàng

 • Brand Management : define positioning; create marketing programs; establish pricing strategy; build communication strategies;
 • plan activations promotions to build category connection with consumers. Define marketing DME and proper allocation across the Marketing mix elements to achieve brand profit objectives

 • Phát triển nhãn (sản phẩm mới) : Khảo sát tính khả thi của các sản phẩm tiềm năng theo kế hoạch chiến lược; Nghiên cứu và xác định nhu cầu để phát triển nhãn / sản phẩm mới;
 • Điều phối thực hiện phát triển sản phẩm mới; Lập kế hoạch và thực hiện chiến dịch ra mắt sản phẩm

 • Innovation : explore feasibility of potential products which are in-line with company’s strategic focus; research & identify unmet needs to launch new brand / NPD;
 • co-ordinate to implement NPD; plan & execute launching campaign

 • Tính tích hợp : Bảo đảm các hoạt động tiếp thị (quảng cáo, kích hoạt, khuyến mãi, sampling, ) được tích hợp (360 độ) nhất quán với chiến lược tiếp thị nhãn hàng
 • Integrated Execution : ensure that marketing efforts (advertising, promotions, sampling, marketing assets, in-store ) are integrated (360 degree) within a consistent overall brand marketing plan

 • Tính liên kết hệ thống : Điều phối đối tác bên ngoài với các bộ phận trong công ty thực hiện các hoạt động tiếp thị bảo đảm tính liên kết có hệ thống;
 • Thiết lập qui trình và phương pháp cần thiết nhằm theo dõi viêc thực hiện các hoạt động bảo đảm đúng kế hoạch

  System Alignment : co-ordinate between external partners and internal departments to ensure the implementation of marketing activities, all aligned with the system.

  Create appropriate tracking procedures to ensure proper execution of these activities

 • Giám sát : Nhất quán với các tiêu chuẩn của tập đoàn TH; Bảo đảm đạt được kết quả cao nhất có thể từ các nhà cung cấp và đối tác thông qua những hợp đồng chính thức (ngắn và dài hạn), báo cáo minh bạch, quy trình làm việc rõ ràng, kiểm tra và đánh giá chính xác
 • Monitor plan execution : in consistency with TH standards. Ensure highest possible quality output from agencies / suppliers via formal documentation of annual agency contracts, transparency reports, briefing process, audits and evaluations

 • Quản trị nhân lực và phát triển năng lực nhân viên : Xây dựng nhóm làm việc chung hiệu quả; Thiết lập các chỉ tiêu đánh giá thành tích;
 • Hỗ trợ nhân viên hoàn thành trách nhiệm; Phát triển năng lực nhân viên; Thường xuyên động viên đội ngũ theo đuổi mục tiêu chung của bộ phận;
 • Đề xuất kế hoạch đào tạo và training cho nhân viên.

 • People Management & Capability Development : Build the team to work well together; Set up KPIs to evaluate performance; Support staffs to complete their responsibilities;
 • Develop staff talent, with relentless focus on motivating team towards function goals, propose staff training & coaching

  Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết

 • Tốt nghiệp Đại học / Sau Đại học chuyên ngành Tiếp thị, Quản trị kinh doanh, Kinh tế,
 • BA degree or Post Graduate, Major in Marketing, Business Administration, Economics,

 • Ưu tiên ứng viên có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tiếp thị, 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (ưu tiên FMCG)
 • Preferred candidates having 5 years’ experience in the marketing function, 2 years’ experience in the same position priority in FMCG

 • Kỹ năng giao tiếp, trình bày và thương lượng
 • Good at communication, presentation & negotiation

 • Kỹ năng lập kế hoạch tiếp thị
 • Making marketing plan

 • Kỹ năng quản lý con người
 • People management skills

 • Óc sáng tạo và kiến thức chiến lược
 • Creative & strategic knowledge

 • Hiểu về bán hàng
 • Sales understanding

 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề
 • Problem analysis & solving skills

  Mô tả

 • Ngành nghề việc làm : Tiếp thị
 • Cấp bậc : Quản lý / Trưởng phòng
 • Nơi làm việc : Hà Nội , Quận Đống Đa
 • Trình độ học vấn : Cử nhân
 • Mức kinh nghiệm : 2-5 năm kinh nghiệm
 • Loại công việc : Toàn thời gian cố định
 • Giới tính : Nam / Nữ
 • Step 2
  Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký