Collection Admin Officer
Công ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực
Hồ Chí Minh, Việt Nam
8 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc

TÓM LƯỢC VỊ TRÍ CÔNG VIỆC

 • Giám sát các hoạt động thu nợ tại trung tâm thu hồi nợ và thu nợ bên ngoài theo đúng qui định, qui trình yêu cầu.
 • Đo lường tính tuân thủ tác nghiệp vận hành của các Cán bộ thu hồi nợ thuộc trung tâm theo đúng qui trình.
 • Thực hiện các công việc được phân công của Cấp quản lý đối với các hồ sơ liên quan công việc bảo hiểm
 • CÔNG VIỆC CHÍNH

  1. Đo lường các biện pháp và giám sát việc tuân thủ qui trình tác nghiệp, qui trình nhập liệu của các hoạt động thu nợ thuộc trung tâm và hoạt động thu hồi nợ bên ngoài

  2. Giám sát việc tác nghiệp thu nợ của đội thu nợ trực tiếp thuộc đơn vị hoặc thu nợ trực tiếp từ đơn vị hỗ trợ thu nợ bên ngoài.

  Thường xuyên và kiểm tra định kỳ hàng ngày các hóa đơn thu tiền trực tiếp của đội thu nợ trực tiếp thuộc trung tâm và thu nợ bên ngoài.

  3. Giám sát và giảm thiểu tối đa các hành vi gian lận trong vận hành và tất cả các nhiệm vụ của nhóm QA

 • 4. Nhận dạng những sai lầm, thiếu sót trong qui trình vận hành và phối hợp cải tiến để qui trình, hệ thống được hoàn chỉnh (nếu có);
 • 5. Chịu trách nhiệm quản lý sổ hóa đơn hàng tháng cho toàn đội thu nợ trực tiếp, và chịu trách nhiệm việc lưu trữ, cấp phát hóa đơn cho đội thu nợ trực tiếp (bên trọng / bên ngoài) hàng tháng

  6. Báo cáo về tình hình kiểm soát, quản lý, và đặt hàng đối với quyển sổ hóa đơn khi có vấn đề phát sinh

  7. Theo dõi, quản lý các khoản vay được phân công cho đội thu nợ trực tiếp. Rà soát và cảnh báo đối với các trường hợp chậm tác động khoản vay của đội thu nợ trực tiếp kể từ thời điểm được phân công.

  Trực tiếp làm việc với Trưởng nhóm của đội thu nợ trực tiếp đối với các trường hợp khoản vay chậm tác động, hoặc nhân viên thu nợ không tuân thủ tính vận hành theo qui trình, hệ thống, hoặc các trường hợp gian lận nghi ngờ (nếu có)

 • 8. Phối hợp với các phòng chiến lược & thu hồi nợ trong việc tra soát số thu hàng ngày, tuần, tháng của toàn bộ đội thu nợ trực tiếp;
 • 9. Báo cáo định kỳ và đột xuất lên Cấp quản lý trực tiếp các trường hợp gian lận liên quan đến khoản vay, đồng nghiệp để kịp thời có phương án xử lý;
 • 10. Tiếp nhận hỗ trợ cho đội FC trong việc hoàn tất các thủ tục bồi thường bảo hiểm, đồng thời phối hợp với các công ty bảo hiểm để theo dõi tiến trình giải quyết bồi thường đối với các hơp đồng có liên quan.

  Kip thời báo cáo lên trên các trường hợp chậm tiến độ hoặc không xử lý được.

  11. Thực hiện gắn cờ báo đối với các hợp đồng được xác định rủi ro (chết, tai nạn vĩnh viễn) đang trong giai đoạn xử lý.

  12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng nhóm phân công.

  Yêu cầu công việc

  TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN VÀ KINH NGHIỆM

 • Tốt nghiệp tối thiểu : Cao Đẳng / Đại Học. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Chuyên viên hỗ trợ, ưu tiên trong ngành Ngân hàng hoặc Tổ chức tài chính hoặc tài chính tiêu dùng
 • Hiểu biết về các công việc của Chuyên viên hỗ trợ tại các Công ty tài chính / Ngân hàng
 • KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG

 • Kỹ năng dịch vụ khách hàng
 • Khả năng làm việc với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.
 • Khả năng làm việc độc lập cũng như làm theo nhóm.
 • Khả năng thích nghi, năng động và linh hoạt, khả năng làm việc dưới áp lực về thời gian
 • Chú ý đến chi tiết.
 • Kỹ năng quản lý thời gian tốt
 • Thành thạo phần mềm Microsoft Office.
 • Phúc lợi

  Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép

  Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký