Business Operation Coordinator
EIY Public Speaking
Hồ Chí Minh
4 ngày trước
source : Tuổi Trẻ

Mô tả Công việc

 • Manage day-to-day business operation including classes management, marketing, sales, academic, legal, accounting, recruitment, quality management, customer service, finance in both B2B and B2C businesses.
 • Coordinate office activities and operations to secure efficiency and compliance to company policies.
 • Work on budgeting and bookkeeping procedures and collaborate with EIY management account to keep track on its finance.
 • Create and update records and databases with personnel, financial and other data. Manage EIY class materials budget monthly.

 • Submit timely reports and prepare presentations / proposals as assigned.
 • Handle sensitive information in a confidential manner.
 • Make sure the class is well-managed from the beginning until the end of the class.
 • Maintain and build rapport with learners constantly to understand learners’ insights and offer customers service if they need support.
 • Collect feedback / comments of instructors and share with EIY CEO.
 • Suggest new implementation methods to EIY CEO for fast, simple, learners-centric ways of working.
 • Lead on 2021 B2C classes expansion by assisting in venue setting, brand awareness, legal documents
 • Quản lý hoạt động kinh doanh hàng ngày bao gồm quản lý lớp học, tiếp thị, bán hàng, học thuật, pháp lý, kế toán, tuyển dụng, quản lý chất lượng, dịch vụ khách hàng, tài chính trong cả doanh nghiệp B2B và B2C.
 • Điều phối các hoạt động và hoạt động của văn phòng để đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các chính sách của công ty.
 • Làm việc với các thủ tục lập ngân sách và sổ sách kế toán và cộng tác với tài khoản quản lý EIY để theo dõi tài chính của công ty.
 • Tạo và cập nhật hồ sơ và cơ sở dữ liệu với dữ liệu nhân sự, tài chính và các dữ liệu khác. Quản lý ngân sách tài liệu lớp EIY hàng tháng.

 • Gửi báo cáo kịp thời và chuẩn bị các bài thuyết trình / đề xuất theo sự phân công.
 • Xử lý thông tin nhạy cảm một cách bí mật.
 • Đảm bảo lớp học được quản lý tốt từ đầu cho đến khi kết thúc buổi học.
 • Duy trì và xây dựng mối quan hệ liên tục với người học để hiểu thông tin chi tiết của người học và cung cấp dịch vụ cho khách hàng nếu họ cần hỗ trợ.
 • Thu thập phản hồi / nhận xét của giảng viên và chia sẻ với CEO EIY.
 • Đề xuất các phương pháp triển khai mới cho CEO EIY để có cách làm việc nhanh chóng, đơn giản, lấy người học làm trung tâm.
 • Dẫn đầu việc mở rộng các lớp B2C vào năm 2021 bằng cách hỗ trợ thiết lập địa điểm, nhận thức về thương hiệu, các văn bản pháp lý
 • Yêu Cầu Công Việc

 • Be direct, open-minded, proactive.
 • Passionate about public speaking and communication training.
 • Understanding of business functions such as HR, Finance, marketing, sales, accounting, etc.
 • Working knowledge of data analysis and performance / operation metrics.
 • 3-4 years of working experience in managing role in education.
 • Be able to work under time pressure.
 • Outstanding organizational and leadership abilities.
 • Excellent interpersonal and public speaking skills.
 • Aptitude in decision-making and problem-solving.
 • Outgoing with an ability to build rapport with people of all backgrounds.
 • English proficiency : IELTS at least 6.5
 • WORKING HOURS :

 • Full-time position : 9am-6 : 00pm
 • Working venue : To be at candidate's location or EIY's office
 • Weekend : occasionally due to meeting & classes conduction.
 • BENEFITS INFORMATION :

 • Salary : will informed when conducting the interview.
 • Complementary courses when studying at EIY Public Speaking.
 • Constant support and supervision from EIY Public Speaking CEO.
 • Bonus : 1% of EIY 2021 revenue if candidate can drive EIY to achieve its 2020 goals.
 • 13th salary offered.
 • 15 days off / year excluding Vietnam official holidays.
 • Health and social insurance.
 • Constant training for candidate to play the role as business operation manager.
 • Năng động, cởi mở, chủ động.
 • Đam mê đào tạo giao tiếp và thuyết trình trước đám đông.
 • Hiểu biết về các chức năng kinh doanh như nhân sự, tài chính, tiếp thị, bán hàng, kế toán, v.v.
 • Có kiến thức về phân tích dữ liệu và đo lường hiệu suất / hoạt động.
 • 3-4 năm kinh nghiệm làm việc trong vai trò quản lý trong lĩnh vực giáo dục.
 • Chịu được áp lực về thời gian.
 • Khả năng tổ chức và lãnh đạo vượt trội.
 • Kỹ năng nói chuyện trước đám đông và cá nhân xuất sắc.
 • Có khả năng ra quyết định và giải quyết vấn đề.
 • Hướng ngoại với khả năng xây dựng mối quan hệ với mọi người ở mọi tầng lớp.
 • Trình độ tiếng Anh : IELTS tối thiểu 6.5
 • GIỜ LÀM VIỆC :

 • Vị trí toàn thời gian : 9 giờ sáng - 6 giờ tối
 • Địa điểm làm việc : Tại địa điểm của ứng viên hoặc văn phòng của EIY
 • Cuối tuần : thỉnh thoảng do họp lớp và họp lớp.
 • THÔNG TIN QUYỀN LỢI :

 • Mức lương : sẽ thông báo khi phỏng vấn.
 • Các khóa học bổ trợ khi học tại EIY Public Speaking.
 • Hỗ trợ và giám sát thường xuyên từ Giám đốc điều hành Phát biểu trước công chúng của EIY.
 • Thưởng : 1% doanh thu EIY 2021 nếu ứng viên có thể thúc đẩy EIY đạt được mục tiêu năm 2020.
 • Lương tháng 13 được đề nghị.
 • 15 ngày nghỉ / năm không kể các ngày nghỉ lễ chính thức của Việt Nam.
 • Bảo hiểm y tế và xã hội.
 • Đào tạo liên tục để ứng viên giữ vai trò quản lý vận hành doanh nghiệp.
 • 108 / 69C Tran Quang Dieu Street, Ward 14, District 3

  Thông tin khác

 • Độ tuổi : Không giới hạn tuổi
 • Hình thức : Nhân viên chính thức
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký