Hà Nội - Trưởng phòng Nguồn vốn - Khối Tài Chính
Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
Hà Nội, Việt Nam
6 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc

 • Lập kế hoạch nguồn vốn ngắn, trung và dài hạn cho toàn công ty, triển khai và theo dõi sát các hoạt động vốn, kiểm soát nguồn vốn theo kế hoạch tài chính đã được phê duyệt.
 • Lập kế hoạch và cân đối dòng tiền đảm bảo công tác thanh toán của Công ty theo kế hoạch kinh doanh.
 • Xây dựng tiêu chí đánh giá, sử dụng số liệu các bộ phận kinh doanh để phân tích đánh giá tình hình hoạt động trong từng thời kỳ cụ thể.
 • Phân tích, đánh giá các chỉ số quản lý vốn nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn

 • Xác định các loại rủi ro liên quan đến thanh khoản và thị trường, kiến nghị các biện pháp, các quy trình phòng ngừa liên quan đến các lọai rủi ro trên
 • Đề xuất lãi suất, kỳ hạn liên quan đến các sản phẩm huy động vốn để thực hiện kế hoạch phát triển nguồn vốn trong từng thời kỳ cụ thể.
 • Dự báo xu hướng biến động về lãi suất, nguồn vốn huy động.

 • Xây dựng các báo cáo quản lý vốn và ngân quỹ của Công ty. Xây dựng các quy trình, quy định có liên quan đến việc đảm bảo tính thanh khoản và tối ưu hoá việc sử dụng nguồn vốn.
 • Tổ chức, thực hiện và quản lý các giao dịch trên thị trường liên ngân hàng. Tham mưu cho Tổng Giám Đốc vào từng thời điểm và Ủy ban Quản lý Tài sản Nợ -
 • Có (ALCO) theo định kỳ về chiến lược phát triển nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả nhất cho Công ty.

 • Phối hợp với các phòng ban, đơn vị biên soạn tài liệu, tổ chức đào tạo nghiệp vụ chuyên môn có liên quan đến nghiệp vụ huy động vốn và ngân quỹ cho các cán bộ nhân viên có liên quan trong Công ty
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp (Tham gia hoạt động đoàn thể, điều động hỗ trợ nhân sự) phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.
 • Tuân thủ các quy định, quy trình, quy chế liên quan đến công việc thực hiện và tự chịu trách nhiệm về các sai sót, rủi ro gây ra do cá nhân thực hiện không đúng.
 • Yêu cầu công việc

 • Năng lực Kiến thức, Kinh nghiệm
 • Đại học hoặc trên Đại học chuyên ngành kinh tế, Tài Chính và các chuyên ngành có liên quan khác
 • Tối thiểu 7 năm kinh nghiệm trong đó có 3 năm làm quản lý tại các Công ty có quy mô trên 1000 nhân sự
 • TOEIC 400-500 hoặc bằng cấp tương đương
 • Năng lực, kỹ năng chuyên môn
 • Am hiểu các vấn đề tài chính
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng.
 • Hiểu biết về nghiệp vụ tín dụng & quản lý tín dụng
 • Khả năng xử lý dữ liệu lớn
 • Khả năng phân tích / tổng hợp / tư vấn / Đề xuất
 • Khả năng làm việc độc lập, kĩ năng phân tích tốt;
 • Phúc lợi

  Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Tăng lương

  Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký