Chuyên Viên Kế Toán
Cổ phần Ô Tô Bắc Âu
Tp Hồ Chí Minh
5 ngày trước
source : NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT

Mô tả công việc

 • Hạch toán chi phí
 • Trực tiếp thực hiện việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của các bộ phận kế toán, đảm bảo tính hợp lý hợp lệ của các chứng từ và nghiệp vụ được hạch toán.
 • Cập nhật kịp thời, chính xác số liệu công nợ phải trả vào sổ sách kế toán.
 • Cập nhật vào các chứng từ chi phí theo khoản mục chi phí đã quy định.
 • Tiến hành hạch toán kế toán về các nghiệp vụ liên quan đến doanh thu và các khoản phải thu.
 • Thực hiện kiểm soát đối với các thủ tục, chứng từ liên quan đến doanh thu.
 • Quản lý toàn bộ tài sản, công cụ dụng cụ của toàn công ty.
 • Thường xuyên kiểm tra các số dư tạm ứng của các cá nhân, bộ phận. Lập hồ sơ để xử lý đối với các khoản tạm ứng quá lâu.
 • Tiến hành thực hiện việc hạch toán chứng từ nhập xuất vào sổ kế toán.
 • Tiến hành kiểm soát các thủ tục chứng từ đảm bảo các hồ sơ nhập xuất kho theo đúng các quy trình.
 • Tham gia kiểm kê định kỳ và thực hiện các bút toán điều chỉnh liên quan đến các kho theo biên bản kiểm kê đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt
 • Cập nhật kịp thời, chính xác số liệu liên quan đến thu chi tiền vào sổ sách kế toán.
 • Lưu trữ chứng từ đầy đủ, khoa học.
 • Báo cáo định kỳ
 • Báo cáo kịp thời về tình hình nhập xuất tồn kho trong công ty.
 • Báo cáo tiền mặt hàng ngày.
 • Hỗ trợ thực hiện các báo cáo quyết toán với Cơ quan Thuế và các cơ quan quản lý Nhà nước.
 • Hỗ trợ chuẩn bị các hồ sơ kế toán và thực hiện nhiệm vụ giải trình các nghiệp vụ kế toán với kiểm toán và các cơ quan quản lý nhà nước.
 • Nghiên cứu các quy định chuẩn mực kế toán hiện hành. Đề xuất với Kế toán trưởng về những thay đổi trong công tác hạch toán, ghi sổ, luân chuyển chứng từ.
 • Đảm bảo theo đúng quy định và hợp lý.

 • Tham mưu cho Kế toán trưởng những biện pháp về quản lý chi phí, lợi nhuận, những chính sách ưu đãi nhằm tạo ra giá trị kinh tế gia tăng.
 • Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Kế toán trưởng.
 • Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, chuyên ngành Kinh tế, tài chính, kế toán
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan
 • Kỹ Năng
 • Anh văn đọc hiểu
 • Tin học văn phòng
 • Độc lập, trung thực, cẩn thận, chịu áp lực trong công việc và có tinh thần trách nhiệm cao
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập báo cáo
 • Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và giám sát thực hiện công việc
 • Phúc lợi công việc

 • Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký