FULLSTACK ENGINEER
Glints' Client - ARM
Ho Chi Minh City, VN
3 ngày trước
source : Glints

Key Responsibilities

Develop, test, deploy and run automation solutions

Write high quality, maintainable code

Create automated tests for our apps

Design excellent User experience for our customers

Key Requirements / Skills / Experience

Experience developing React, Node.js, microservices, API, Python

You have created and trained AI models and put them in

production

You love to write high quality code

Passionate about making the life of our customers easier

Creativity and endurance to create innovations and turn them

into productive solutions

Positive add on, if you have worked with GIT, Jira, Jenkins, Confluence and cloud deployment environments like OpenShift, Azure or AWS

Báo cáo công việc này
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

Nộp đơn
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký