DevOps Engineer (Python, AWS)
Techcom Securities
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
2 ngày trước

Hoàn thành vai trò, trách nhiệm của bô phận Infra trong các dự án phát triển. (team DevOps)

Giai đoạn tham gia vào dự án :

 • Giai đoạn đầu của dự án : Tham gia dự án từ giai đoạn thiết kế, tư vấn cho các scrum team về yêu cầu, ưu điểm, nhược điểm và các giải pháp khắc phục.
 • Giai đoạn đang phát triển : Chuẩn bị môi trường, từ môi trường develop(SIT, UAT), Phối hợp các Team dev để triển khai dự án trên môi trường SIT, UAT
 • Giai đoạn đã hoàn thành dự án : Chuẩn bị môi trường PROD, Thực hiện Deploy lên môi trường PROD, Phối hợp kiểm thử hệ thống sau Golive, Thực hiện
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký