CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ - HCM
Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận
Ho Chi Minh
12 ngày trước
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Job Description

  1. Mục đích vị trí công việc

  Thực hiện phân tích yêu cầu phần mềm theo nhu cầu các đơn vị nghiệp vụ nhằm mục tiêu xây dựng hoặc lựa chọn các giải pháp phần mềm đáp ứng mục tiêu sản xuất kinh doanh.

  2. Trách nhiệm thực thi chính :

  1. Hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ định nghĩa các nhu cầu khi thực hiện hoặc triển khai dự án CNTT.

  Trọng số 40%

  Tìm hiểu nhu cầu dự án tham gia

  Thực hiện lấy yêu cầu từ các phòng ban nghiệp vụ.

  Kiểm soát tính hợp lý của yêu cầu chức năng phần mềm.

  Quản lý các yêu cầu, nghiên cứu tính khả thi

  2. Thực hiện phân tích và đặc tả kỹ thuật cho đội phát triển để xây dựng phần mềm.

  Trọng số 30%

 • Khảo sát, nghiên cứu sơ bộ các tài liệu đầu vào và hệ thống.
 • Trao đổi, thảo luận nội bộ làm rõ yêu cầu cần đáp ứng.
 • Phân tích và thiết kế hệ thống, thiết kế lại các business workflow.
 • Thiết kế usecase, prototype, tài liệu đặc tả

  3. Thực hiện kiểm tra phần mềm.

  Trọng số 20%

 • Xây dựng kịch bản kiểm thử
 • Kiểm thử phần mềm.

  4. Phối hợp đội phát triển và các đơn vị liên quan để thực hiện, triển khai và kiểm thử chấp nhận phần mềm (UAT) .

  Trọng số 10%

 • Hỗ trợ làm rõ yêu cầu cho đội phát triển trong quá trình thực hiện phần mềm.
 • Hỗ trợ hướng dẫn UAT cho nghiệp vụ.
 • Hỗ trợ tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng phần mềm.

  Thực hiện các công việc do cấp trên giao.

  TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Bằng cấp : Đại học- Chuyên ngành : Công nghệ thông tin.
 • Trình độ ngoại ngữ (nếu cần) : Anh văn giao tiếp.
 • Các học vấn khác cần cho ngành nghề : Các chứng chỉ liên quan (nếu có).
 • CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

 • Số năm kinh nghiệm liên quan : 2 năm trở lên.
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm trong lĩnh vực phân tích phần mềm.
 • Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại : Am hiểu nghiệp vụ cơ bản về hoạt động sản xuất kinh doanh ngành bán lẻ.
 • CÁC KỸ NĂNG

 • Kỹ năng tư duy logic;
 • Kỹ năng giao tiếp, trình bày;
 • Kỹ năng tiếp cận và giải quyết vấn đề;
 • Kỹ năng đánh giá, kiểm định chất lượng (tài liệu, mô hình );
 • Kỹ năng tìm hiểu, đọc hiểu tài liệu tiếng Anh;
 • CÁC YÊU CẦU KHÁC

 • Chuyên sâu về phân tích thiết kế hệ thống;
 • Am hiểu về ngôn ngữ mô hình hóa UML, BPMN ;
 • Am hiểu về quy trình phân tích nghiệp vụ;
 • Am hiểu về quy trình phát triển sản phẩm;
 • Có kiến thức tổng quan một trong các lĩnh vực : kinh doanh, sản xuất và tài chính.
 • Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký