Senior Maintenance Staff
Cargill
Long An
15 ngày trước

Cargill provides food, agriculture, financial and industrial products and services to the world. Together with farmers, customers, governments and communities, we help people thrive by applying our insights and over 150 years of experience.

We have 150,000 employees in 70 countries who are committed to feeding the world in a responsible way, reducing environmental impact and improving the communities where we live and work.

Description

Trách nhiệm phối hợp công việc bảo dưỡng hoặc các bước bảo dưỡng đã được xác định nội trong các qui trình đã được thiết lập.

 • Các hoạt động bao gồm hỗ trợ trực tiếp, sắp xếp và thực thi các chương trình / thực hành sự xuất sắc đáng tin cậy; ngăn ngừa, bảo trì và bảo dưỡng;
 • lên kế hoạch dự án; phối hợp với nhà thầu; áp dụng các thực hành tốt; huấn luyện, hỗ trợ và quản lý con người.

  I.QUẢN LÝ SỰ XUẤT SẮC ĐÁNG TIN CẬY 30%

 • Trách nhiệm hỗ trợ cho tầm nhìn / chiến lược sự xuất sắc đáng tin cậy của nhà máy / Đơn vị kinh doanh cũng như các chương trình quản lý trực tiếp.
 • Hỗ trợ các quy trình và đo lường độ tin cậy thông thường (tập trung loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của vấn đề độ tin cậy) để đạt được kết quả mục tiêu bằng việc thực hành cải tiến liên tục và xác nhận sự quan trọng của độ tin cậy vượt trội qua các chỉ số thành công chính ( scorecard và kiểm soát số liệu thống kê, tổng chi phí bảo trì, tổng chi phí của nhà máy, xem xét sự phù hợp của các audit hàng tháng ).
 • Hỗ trợ chương trình xuất sắc đáng tin cậy (COEs) để xác định, triển khai và thúc đẩy các cơ hội cho sự cải tiến liên tục.
 • II.VẬN HÀNH HIỆU QUẢ, CẢI TIẾN LIÊN TỤC (NGĂN NGỪA, BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA) - 40%

 • Sử dụng các thủ tục và các hướng dẫn đã được thiết lập, phối hợp các hoạt động đáng tin cậy và chương trình Bảo trì phòng ngừa cho nhà máy hoặc bộ phận.
 • Phối hợp tốt và phân loại ưu tiên công việc giữa các bộ phận bảo dưỡng và vận hành bằng cách xác định, áp dụng các hoạt động đáng tin cậy, bảo dưỡng, cải tiến liên tục để đảm bảo công việc được hoàn thành, sử dụng các nguồn lực phù hợp.

 • Theo đúng với các thực hành, tiêu chuẩn và chiến lược về độ tin cậy và bảo dưỡng của nhà máy theo các bước đã được thiết lập trong thủ tục để phối hợp các hoạt động bảo dưỡng đang diễn ra và lưu giữ hồ sơ để đảm bảo tài sản tốt và bám sát theo các hướng dẫn, chuẩn mực, qui định, yêu cầu và chất lượng sản xuất nói chung.
 • Phối hợp việc thực thi nhiệm vụ và thủ tục sửa chữa thường lệ để đảm bảo tuân theo nền tản về thực hành, tiêu chuẩn và chiến lược độ tin cậy của nhà máy.
 • Có thể dự phòng hỗ trợ cho Giám sát bảo trì.
 • Nhập và đánh giá dữ liệu độ tin cậy / bảo dưỡng cho mục đích theo dõi đo lường thành tích bảo dưỡng và đánh giá thành tích.
 • Hỗ trợ tuân thủ các audit, các qui trình phân tích nguyên nhân gốc rễ trong đội bảo trì, bao gồm theo dõi và báo cáo dựa trên các số liệu đã được thiết lập cho bộ phận (chỉ số sức khỏe thiết bị, tổng chi phí bảo trì / chi phí thay thế, OEE và tuân thủ audit ).

 • Hành động như điểm kết nối chính giữa bộ phận sản xuất và bảo trì để lên kế hoạch bảo dưỡng như yêu cầu và các hoạt động công việc đáng tin cậy và thứ tự ưu tiên.
 • Cung cấp các hỗ trợ phía sau cho Giám sát bảo trì.

  III.LÊN KẾ HOẠCH DỰ ÁN, QUẢN LÝ NHÀ THẦU - 10%

 • Phối hợp các dự án liên quan bảo trì đang triển khai bằng cách làm theo các bước đã được xác định theo các thủ tục đã được thiết lập.
 • Tham gia ban đầu vào việc lên kế hoạch dự án, dự trù kinh phí, theo dõi và đánh giá kết quả thu được.
 • Hỗ trợ, phối hợp và cho ý kiến về việc sử dụng nhà thầu bảo trì trong bộ phận.
 • IV. ÁP DỤNG THỰC HÀNH TỐT, HUẤN LUYỆN VÀ HỖ TRỢ - 20%

 • Xem xét các công việc để đảm bảo nó được hoàn thành dựa trên áp dụng nhất quán các thực hành tốt nhất cho việc bảo dưỡng và độ tin cậy (chương trình an toàn, các qui định an toàn trong audit).
 • Phát triển kiến thức của mình và có trách nhiệm đạt được sự nhận thức về sự đổi mới, kỹ thuật và xu hướng cho mục đích bảo dưỡng và sự đáng tin cậy.
 • Tham gia huấn luyện cho nhân viên bảo trì, tập trung vào nền tản bảo dưỡng và thực hành tốt nhất về sự đáng tin cậy.
 • Hỗ trợ nhóm vận hành bằng cách xác định và xem xét lại các tình trạng không thích hợp, dừng máy và ngưng sản xuất. Hợp tác với các thành viên cấp cao hơn để xác định cơ hội cải thiện sự đáng tin cậy và xác định mức độ nguy cơ chấp nhận được của tài sản.
 • Maintenance and Reliability

  Day Job

  Ứng tuyển
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký