Chuyên gia Phân tích Tài chính - Khối Tín dụng Tiểu thương - Hồ Chí Minh
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK
Hồ Chí Minh, Vietnam
5 ngày trước
source : CareerBuilder

Mô tả Công việc

 • Quản lý công tác phân tích tình hình kinh doanh, tài chính của Khối, Vùng Đơn vị và sản phẩm nhằm xây dựng và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh (khi cần thiết) hàng năm, hàng quý, cũng như thiết lập chiến lược kinh doanh trung và dài hạn cho toàn Khối.
 • Xây dựng model chiến lược toàn khối; Xây dựng model kế hoạch thực hiện hàng năm toàn Khối / Vùng và các đơn vị kinh doanh;
 • Xây dựng ngân sách chi phí hàng năm bao gồm mức độ tổng khối, các phòng ban trong khối và các hạng mục của khối

 • Dự báo kết quả hoạt động kinh doanh của khối
 • Phân tích hoạt động kinh doanh của Khối theo chỉ tiêu khác nhau; Phân tích hoạt động kinh doanh của từng vùng / từng đơn vị;
 • Phân tích tình hình sử dụng chi phí hoạt động toàn khối bào gồm các hạng mục từ quản lý tài sản đên các chi phí hoạt động khác;
 • Phân tích và đánh giá khả năng sinh lời của từng sản phẩm, và các danh mục đầu tư

 • Trình và đề nghị chương trình lương kinh doanh cho đội ngũ bán hàng. Quản lý việc tính toán và chi trả incentive tới từng cán bộ bán hàng;
 • Đánh giá hiệu quả của các chương trình triển khai trong nội bộ khối dưới góc độ tài chính (chương trình marketing, chương trình thúc đẩy bán)

 • Quản lý chi phí phân bổ từ hội sở VPbank về khối.
 • Chịu trách nhiệm trong khâu tính toán và chi trả phí đối với các đối tác thu hồi nợ bên ngoài; Chịu trách nhiệm quản lý ngân sách đối với kênh không có sự hiện diện của VPbank
 • Quản lý gián tiêp nhân viên từ bộ phận cơ sở dữ liệu trong việc phát triển dữ liệu thông minh của khối
 • Định kỳ dự báo kinh doanh, bao gồm dự báo vào giữa tháng và cuối tháng; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
 • Yêu cầu :

 • Tốt nghiệp ĐH các ngành Ngân hàng, Kinh tế, kinh doanh, tài chính, kế toán / kiểm toán
 • Chứng chỉ kế toán ACCA là một lợi thế
 • 5 năm làm việc và ít nhất 2 năm trong vai trò quản lý trong lình vực tương tương
 • Kiến thức về các quy trình xử lý các sản phẩm cho vay cá nhân; Kiến thức về lập kế hoạch kinh doanh và phân tích hiệu quả hoạt động bao gồm cả chi tiêu tài chính và chỉ tiêu phi tài chinh ;
 • Am hiểu về Base II và IFRS là một lợi thế

 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề; Kỹ năng xử lý dữ liệu với quy mô lớn; Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên, phát huy khả năng của mỗi nhân viên cũng như sức mạnh của làm việc nhóm;
 • Kỹ năng xây dựng modelling bao gồm cả modelling về tài chính và về rủi ro

 • Có năng lực nắm bắt các quy tắc / quy định.
 • Nhạy bén trong kinh doanh và quản lý chi phí.
 • Tư duy logic nhưng không bảo thủ, nắm bắt kịp thời các thay đổi, cập nhật xu hướng hiện đại vào trong quá trình xử lý công việc
 • Có khả năng đào tạo ra nhân viên để tạo ra những đội ngũ kế cận tiềm năng cho tổ chức.
 • Quyền lợi :

 • Lương thưởng cạnh tranh
 • Các chế độ đãi ngộ của VPBank theo từng thời kỳ.
 • Thông tin khác

 • Hình thức : Nhân viên chính thức
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký