Operation Deputy Director
HR2B
Ho Chi Minh, Vietnam
6 ngày trước

Job Information

o Hoạch định chiến lược, kế hoạch :

 • Tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty : (1) Thiết kế, xây dựng, tổ chức, vận hành bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty; (2) Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực;
 • đầu tư cơ sở vật chất, trang bị hạ tầng / nền tảng công nghệ trong quản lý, vận hành hệ thống.

 • Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của toàn hệ thống theo các lĩnh vực phụ trách, bao gồm : Nhân sự (tuyển dụng; quản lý KPIs;
 • chính sách, phúc lợi và môi trường làm việc); đào tạo; hành chính, pháp chế; hệ thống / nền tảng công nghệ; đầu tư, duy trì chất lượng cơ sở vật chất chất;
 • quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ hàng năm của Công ty.

 • Xây dựng kế hoạch ngân sách, nguồn lực triển khai kế hoạch hoạt động năm.
 • o Điều hành, quản lý vận hành :

 • Phân bổ mục tiêu / chỉ tiêu cho lãnh đạo các Đơn vị phụ trách theo kỳ (năm, quý, tháng).
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch; kiểm tra, đôn đốc, giám sát hoạt động của các Đơn vị phụ trách đảm bảo hoàn thành mục tiêu đã được Ban lãnh đạo Công ty phê duyệt.
 • Kiểm soát chi phí của các Đơn vị phụ trách trên cơ sở kế hoạch ngân sách đã được Ban lãnh đạo Công ty phê duyệt.
 • Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động của các đơn vị phụ trách.
 • Trực tiếp chỉ đạo, quản lý, điều hành các Đơn vị / lĩnh vực :
 • Đào tạo.
 • Hành chính Pháp chế.
 • Công nghệ thông tin.
 • Phát triển mạng lưới : thiết kế, set up, duy trì chất lượng cơ sở vật chất (Chuỗi Cửa hàng / nhà hàng, kho, xưởng, văn phòng).
 • Quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ của các Đơn vị kinh doanh.
 • o Phát triển, quản lý nguồn nhân lực :

 • Đánh giá chất lượng nhân sự; quy hoạch nguồn cán bộ.
 • Quản lý hoạt động tuyển dụng và đào tạo, thu hút nhân tài.
 • Xây dựng, triển khai các chính sách, quy định, chương trình phát triển nhân tài và gia tăng chỉ số gắn kết của nhân viên.
 • Xây dựng, triển khai các chính sách, quy định về phúc lợi và môi trường làm việc.
 • Tham gia quá trình tuyển chọn, đánh giá, xét lương, khen thưởng - kỷ luật, đề bạt, thuyên chuyển, . đối với đội ngũ quản lý trong các Đơn vị phụ trách.
 • o Quan hệ đối nội, đối ngoại :

 • Đại diện cho Công ty làm việc với các cơ quan, ban ngành, đối tác,..trong phạm vi quyền hạn được giao.
 • Thiết lập và duy trì mối quan hệ đối nội, đối ngoại nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Công ty.
 • o Báo cáo :

 • Thực hiện báo cáo định kỳ, phát sinh với Tổng giám đốc Công ty.
 • o Các công việc khác do Tổng Giám đốc Công ty giao.

  Requirements

 • Giới tính / độ tuổi / ngoại hình / sức khỏe : Nam / Nữ đủ sức khỏe làm việc.
 • Trình độ học vấn : Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành quản trị kinh doanh, khối ngành Kinh tế, riêng chuyên ngành Quản trị Nhân lực được ưu tiên.
 • Năng lực / Kỹ năng :
 • Xây dựng tầm nhìn, định hướng và xây dựng chiến lược tốt.
 • Kỹ năng lập, theo dõi, thực hiện kế hoạch.
 • Lãnh đạo nhóm, tạo ảnh hưởng và phát triển nhân viên tốt.
 • Kỹ năng đào tạo, phát triển nhân sự.
 • Kỹ năng phỏng vấn và đánh giá nhân sự.
 • Kỹ năng quản lý và giám sát nhân sự thực hiện công việc
 • Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và ra quyết định tốt.
 • Khả năng tổ chức và khai thác hiệu quả các nguồn lực (tài chính, nhân lực, tài sản khác).
 • Số năm kinh nghiệm : Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương tại các doanh nghiệp hoạt động trong ngành F&B, FMCG, các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh theo mô hình chuỗi, siêu thị.
 • Phẩm chất : Quyết đoán, kiên định, trung thực
 • Ưu tiên ứng viên :
 • Có kinh nghiệm trong ngành F&B.
 • Độ tuổi ưu tiên : 35-45.
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký