Mobile Apps
Ocean Bank
Hà Nội, Việt Nam
9 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc

 • Tạo, chỉnh sửa báo cáo trên hệ thống CoreBanking của ngân hàng
 • Xây dựng tài liệu, qui trình thao tác - vận hành, hướng dẫn sử dụng hệ thống.
 • Hỗ trợ các phòng ban về các vấn đề liên quan đến số liệu báo cáo
 • Nâng cấp, bảo trì, hỗ trợ vận hành các báo cáo đã phát triển.
 • Trực cuối ngày (EOD)
 • Các công việc chuyên môn khác do yêu cầu của Quản lý, Ban lãnh đạo.
 • Nhiệm vụ 2

 • Xây dựng các ứng dụng Mobile liên quan đến các mảng tài chính, Ngân hàng,
 • Nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp về việc áp dụng các tính năng của thiết bị di động vào mảng tài chính, Ngân hàng,
 • Duy trì, hỗ trợ, nâng cấp các ứng dụng dịch vụ đã phát triển. Lập trình phát triển theo yêu cầu của dự án.
 • Nhiệm vụ 3 :

 • Tiếp nhận các yêu cầu của người dùng liên quan đến CNTT, phân loại các yêu cầu và chuyển các phòng ban nghiệp vụ thực hiện;
 • Theo dõi tiến độ, đôn đốc các đơn vị thực hiện các yêu cầu theo đúng hạn theo quy định;
 • Thông báo / Bàn giao kết quả cho người dùng và lấy xác nhận từ người dùng đảm bảo các yêu cầu đã được thực hiện.
 • Ghi nhật ký kết quả công việc thực hiện của các phòng ban hàng ngày;
 • Tổng hợp báo cáo các công việc vào cuối mỗi ngày.
 • Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký