CV/CVC/CVCC Phát triển chương trình KHCN
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
Hà Nội
5 ngày trước

Mô Tả Công Việc

Phát triển các chương trình kinh doanh

 • Xây dựng các chương trình kinh doanh dành cho đối tượng khách hàng đại chúng và lực lượng phục vụ : Thu hút khách hàng mới, bán thêm, bán chéo trên khách hàng cũ, các chương trình thi đua bán hàng, các chương trình thi đua chất lượng dịch vụ
 • Xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mãi, chăm sóc khách hàng đại chúng theo chủ đề
 • 2. Xây dựng các chương trình hỗ trợ cho chương trình kinh doanh

 • Xây dựng bộ công cụ hỗ trợ cho chương trình kinh doanh : Bản tin chương trình, file kiểm tra kết quả chương trình, phân tích và đánh giá việc thực hiện chương trình.
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực, thúc đẩy bán cho lực lượng phục vụ.
 • 3. Giám sát và phối hợp giám sát việc thực thi các chính sách chương trình

 • Giám sát việc thực thi các chính sách đã ban hành cho đối tượng khách hàng đại chúng và lực lượng phục vụ
 • Phối hợp với các bộ phận Kế hoạch kinh doanh, Phân tích danh mục và Chính sách và Phát triển kinh doanh trong việc triển khai và giám sát việc thực thi của các chương trình.
 • 4. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo / phân công của GĐ Phát triển chương trình KHCN và / hoặc Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ.

  Yêu Cầu Công Việc

  1. Kiến thức, kinh nghiệm

  2. Các kỹ năng

 • Phát triển các chương trình kinh doanh
 • Xây dựng các chính sách hỗ trợ kinh doanh
 • Giám sát việc thực hiện
 • Kĩ năng phân tích và đánh giá năng suất
 • Kĩ năng Excel, Powerpoint
 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định
 • Khả năng lãnh đạo
 • Quản lý quá trình thực hiện
 • Kỹ năng phát triển con người
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký